Camps de Voluntariat Juvenil, Viu la Solidaritat 2024. IVAJ

INSTITUT VALENCIÀ DE LA JOVENTUT IVAJ

Codi SIA: 210563
|
Codi GVA: 216
Descarregar informació
Termini obert

Des de 13-03-2024 09:00:00h

Fins 31-01-2025

 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Els Camps de Voluntariat Juvenil de la Comunitat Valenciana a la primavera i a l'hivern són per a joves de 18 a 30 anys. Els camps de voluntariat juvenil d'estiu són per a joves de 15 a 17 anys i de 18 a 30 anys.

Terminis
Sol·licitudTermini obert
13-03-2024 09:00:00h al 31-01-2025
Observacions

DURACIÓ

Camps a la primavera: seran del 29 de març al 7 d'abril de 2024.

Camps a l'estiu: juliol i agost.

Camps a l'hivern: seran del 26 de desembre de 2024 al 4 de gener de 2025.

 

 

SERVICIS INCLOSOS

 

Els camps de voluntariat juvenil inclouen:

a) Allotjament en instal·lacions adequades a l'activitat

b) Alimentació en règim de pensió completa

c) Formació necessària per al correcte desenvolupament del projecte tècnic

d) Programa d'oci educatiu, amb activitats d'animació i de tipus cultural que es desenvolupen durant el torn

e) Assegurança d'accident i de responsabilitat civil

 

La cobertura sanitària per malaltia comuna i la despesa farmacèutica, serà per compte de la persona participant.

El transport d'incorporació al camp i el de retorn al seu domicili, serà a càrrec de la persona participant.

 

INCORPORACIÓ ALS CAMPS

 

Les persones participants hauran d'incorporar-se al lloc indicat el primer dia del camp, amb el DNI o Passaport, targeta sanitària i qualsevol altra documentació que sol·licite l'entitat organitzadora.

A qui va dirigit

Ciutadania
Persones interessades

Joves que, en iniciar-se el camp de voluntariat que trien, complisquen els requisits marcats en aquest.

 

L'edat per a participar en la Comunitat Valenciana en els Camps de voluntariat Juvenil a la primavera i a l'hivern és de 18 a 30 anys (hauran de tindre complida l'edat mínima i no superar, al començament del camp, l'edat màxima).

L'edat per a participar en els camps de voluntariat a l'estiu és de 15 a 17 anys i de 18 a 30 anys.

Requisits

-CAMPS DE VOLUNTARIAT A LA PRIMAVERA

- Complir els requisits del camp de voluntariat que trien.

- Tindre entre 18 i 30 anys al començament del camp.

- Ser titulars d'un Carnet Jove vigent.

 

-CAMPS DE VOLUNTARIAT A L'ESTIU

- Complir els requisits del camp de voluntariat que trien.

- Tindre entre 15 i 30 anys al començament del camp.

- Residir en la Comunitat Valenciana.

- Ser titulars d'un Carnet Jove vigent.

- Si tenen entre 15 a 17 anys, adjuntar l'annex II d'autorització de menors emplenat i firmat que es troba en impresos associats.

 

-CAMPS DE VOLUNTARIAT A L'HIVERN

- Complir els requisits del camp de voluntariat que trien.

- Tindre entre 18 i 30 anys al començament del camp.

- Ser titulars d'un Carnet Jove vigent.

Com es tramita

Procés de tramitació

El tràmit no es farà ni de forma de presencial ni de manera telemàtica, s'ha de sol·licitar a través de la pàgina web de l'IVAJ.

Les places i projectes dels camps de voluntariat juvenil en la Comunitat Valenciana estaran, en la web de l'IVAJ, abans que comence la inscripció:

 

Quan la persona interessada opte per fer la inscripció de manera presencial podrà fer-ho en les seus de l'IVAJ, a València, C/ de l'Hospital 11, Alacant, Avinguda d'Orihuela, 59, i Castelló de la Plana, C/ Orfebres Santalínea 2, on se'ls assistirà per una persona empleada pública, d'acord amb el que preveu l'article 12.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Es procedirà de la mateixa manera per a fer el pagament.

 

 

* Camps a la primavera

La quota per plaça i torn és de 30 euros.

 

* Camps a l'estiu

La quota per plaça i torn és de 120 euros.

 

* Camps a l'hivern

La quota per plaça i torn és de 30 euros.

Criteris de valoració

Tota la informació indicada anteriorment estarà disponible en la web: https://ivaj.gva.es/va/viu-la-solidaritat

Òrgans de tramitació

Sol·licitud

Termini
Des de 13-03-2024 09:00:00h a 31-01-2025

INSCRIPCIÓ:

*Camps a la primavera:

La inscripció podrà fer-se des de les 9 h. de l'endemà de la seua publicació en el DOGV, és a dir, a les 9 hores del 13 març de 2024,en la pàgina web: https://www.ivaj.gva.es/es/viu-la-solidaritat

El període d'inscripció romandrà obert fins a les 9 hores del 21 de març.

 

*Camps a l'estiu a Espanya:

Des de les 9:00h del 10 d'abril fins a les 14 hores del 27 de maig de 2024, preferentment en línia a través de: https://ivaj.gva.es/es/viu-la-solidaritat

 

*Camps a l'estiu a l'estranger:

El termini d'inscripció s'obrirà a les 9 hores de l'endemà de la seua publicació en el DOGV en la pàgina web: https://www.ivaj.gva.es/es/viu-la-solidaritat

és a dir des de les 9 hores del 13 de març 2024.

 

* Camps a l'hivern:

Des de les 9.00 h del 12 de novembre, fins a les 14 hores del 29 de novembre de 2024, a través de: https://ivaj.gva.es/es/viu-la-solidaritat

 

A partir de les 10 hores del 4 de juny de 2024, s'obrirà un nou període d'inscripció amb les places vacants, en el qual les persones interessades podran inscriure's en una altra activitat.

Forma de presentació
Presencial

Quan la sol·licitud es presente de manera presencial, la persona interessada podrà fer-ho en l'Institut Valencià de la Joventut (IVAJ) de València, situat al carrer Hospital, núm. 11 de València, així com en les Seus de l'IVAJ d'Alacant, Avinguda d'Orihuela, 59 i Seu de l'IVAJ De Castelló de la...

Saber més

On dirigir-se

Resolució

Obligacions
Les persones participants es comprometran a: a) Fer una tasca de voluntariat de forma desinteressada els dies i hores estipulades en el projecte tècnic del camp en el qual s'inscriuen. b) Reunir els requisits necessaris per a dur a terme el projecte tècnic del camp de voluntariat en òptimes...
Saber més
Observacions

Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, podrà interposar-se potestativament recurs de reposició davant el mateix òrgan que la va dictar, en el termini d'un mes comptat a partir de l'endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, o bé,...

Saber més
Òrgans resolució