Autorització per a la participació de menors en els Camps de Voluntariat Juvenil.

INSTITUT VALENCIÀ DE LA JOVENTUT IVAJ

Codi SIA: 2986535
|
Codi GVA: 23312
Descarregar informació
Termini obert

Des de 13-03-2024

Fins 31-01-2025

 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Esmena
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Els camps de voluntariat juvenil a l'estiu són per a joves de 15 a 17 anys i de 18 a 30 anys. Les persones participants en els camps de 15 a 17 anys hauran de presentar autorització emplenada i signada per pare, mare o tutor/a per a poder participar.

Terminis
Sol·licitudTermini obert
13-03-2024 al 31-01-2025
EsmenaTermini obert

A qui va dirigit

Ciutadania
Persones interessades

Joves de 15 a 17 anys, que hagen fet la inscripció en algun camp de voluntariat juvenil.

Requisits

Residir en la Comunitat Valenciana, tindre Carnet Jove vigent i haver obtingut plaça en algun camp de voluntariat de l'IVAJ o dels quals organitze la resta de comunitats autònomes.

Com es tramita

Procés de tramitació
La persona de 15 a 17 anys que haja obtingut plaça en un camp de voluntariat, haurà de presentar l'Annex II d'autorització degudament emplenat i signat per pare, mare o tutor/a.
Òrgans de tramitació

Sol·licitud

Termini
Des de 13-03-2024 a 31-01-2025

La persona sol·licitant disposarà de 3 dies, una vegada realitzat el pagament, per a presentar la documentació requerida en cada camp.

Forma de presentació
Telemàtica
El procediment haurà de realitzar-se preferentment de manera telemàtica, requerix certificat electrònic. La persona interessada s'identificarà amb un certificat electrònic reconegut per l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica (www.accv.es), o DNI electrònic.
Presencial

- REGISTRE DE LA UNITAT TERRITORIAL DE L'IVAJ A CASTELLÓ.

- REGISTRE GENERAL DE L'INSTITUT VALENCIÀ DE LA JOVENTUT (IVAJ).

- REGISTRE DE LA UNITAT TERRITORIAL DE L'IVAJ A ALACANT.

 

Quan la persona interessada opte per fer la inscripció de manera presencial podrà fer-ho en les seus de l'IVAJ, a València, C/ de l'Hospital 11,

Alacant, Avinguda d'Orihuela, 59,

i Castelló de la Plana, C/ Orfebres Santalínea 2, on se'ls assistirà per una persona empleada pública.

 

Saber més

Esmena

Termini
Termini obert
Forma de presentació

Resolució

Observacions

Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, podrà interposar-se potestativament recurs de reposició davant el mateix òrgan que la va dictar, en el termini d'un mes comptat a partir de l'endemà de la seua publicació en el DOGV, o bé, directament, recurs contenciós...

Saber més
Òrgans resolució