Memòria resum de l'arxiu cronològic de transportistes, negociants i agents de residus perillosos.

Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori

Codi SIA: 3014812
|
Codi GVA: 24945
Descarregar informació
Termini obert

Des de 26-06-2023

 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Atendre les obligacions d'informació davant de l'òrgan competent en matèria de residus de la Comunitat Valenciana, que s'estableixen en l'article 65 de la Llei 7/2022, de 8 d'abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular, per a les entitats i empreses que transporten residus...

Saber més
Terminis
Sol·licitudTermini obert
26-06-2023
Observacions

Els transportistes, negociants i agents de residus perillosos i no perillosos, tal com regula l'article 64 de la Llei 7/2022, de 8 d'abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular, tenen l'obligació de disposar d'un arxiu electrònic que es conformarà a partir de la informació...

Saber més

A qui va dirigit

Empreses
Persones interessades

Les entitats o empreses que transporten residus perillosos amb caràcter professional actuen com a agents de residus perillosos o com a negociants de residus perillosos o de RAEE que tinguen el domicili social a la Comunitat Valenciana.

Requisits

Les persones físiques o jurídiques que presenten les memòries han d'estar inscrites en el Registre general de gestors autoritzats de residus de la Comunitat Valenciana, com a transportistes de residus perillosos, agents de residus perillosos o negociants de residus perillosos o de RAEE.

Com es tramita

Procés de tramitació
Es tramita telemàticament amb la presentació del full de càlcul omplit.

Sol·licitud

Termini
Des de 26-06-2023

Abans de l'1 de març de l'any posterior respecte al qual s'hagen recollit les dades.

Documentació
El contingut de la memòria resum anual es formalitzarà segons els formularis que s'adjunten en els enllaços següents:
Forma de presentació
Telemàtica
D'acord amb la disposició addicional octava de la Llei 7/2022, de 8 d'abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular, la tramitació dels procediments administratius i de les obligacions d'informació previstes en aquesta llei, tant per a les persones físiques com per a les...
Saber més