Obtenció electrònica del certificat de retencions i ingressos a compte de l'IRPF corresponent a rendiments, no professionals ni empresarials, obtinguts per perceptors que no mantenen relació laboral ni funcionarial amb la Generalitat

Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública

Codi SIA: 3055324
|
Codi GVA: 25665
Descarregar informació
Termini obert
  • Què necessites saber
  • Què és
  • A qui va dirigit
  • Com es tramita
  • Tramitació
  • Sol·licitud
  • Ajuda
  • Preguntes freqüents
  • Enllaços d'interés
  • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Este tràmit té com a objecte acreditar les retencions i ingressos a compte de l'IRPF practicats per la Generalitat sobre els rendiments del treball obtinguts pels perceptors detallats en l'apartat “Qui pot sol·licitar-lo?”, declarats en el resum anual del model 190 presentat davant la AEAT.

 

Mitjançant este tràmit s'obté, en suport electrònic, el certificat d'IRPF corresponent a retencions i

ingressos a compte de l'IRPF corresponent a rendiments, no professionals ni empresarials, obtinguts per perceptors que no mantenen relació laboral ni funcionarial amb la Generalitat.

 

Terminis
Sol·licitudTermini obert
Observacions

En cas d'impossibilitat d'obtindre el certificat, i degudament acreditada la causa de la seua no obtenció, els sol·licitants podran comunicar la incidència a través de:

 

• Formulari de consulta sobre Dubtes del Tràmit, al qual es pot accedir a través de l'enllaç que figura en l'apartat

final “Dubtes sobre la tramitació telemàtica”

 

• El compte de correu electrònic certificadosrenta@gva.es.

 

La consulta només podrà ser atesa si el sol·licitant facilita les següents dades:

a) Identificació completa: nom complet i NIF.

b) Entitat pagadora dels rendiments (Generalitat Valenciana, Organisme Autònom).

 

A qui va dirigit

Ciutadania
Empreses
Persones interessades

• Tercers que no mantenen una relació laboral ni funcionarial amb l'Administració del Consell ni les seues

entitats públiques adherides, als qui la Generalitat abona rendiments que no poden qualificar-se, per la

condició en què es presten, com a procedents d'activitats professionals o empresarials, sinó que constituïxen rendiments del treball obtinguts, entre altres, en els supòsits següents:

 

• Rendiments derivats de la impartició de cursos, seminaris, conferències i altres activitats formatives

similars.

 

• Assistència a tribunals en processos selectius, així com participació en la seua organització i desenvolupament.

 

• Obtenció de premis literaris, científics o artístics no exempts de gravamen (no comprén l'obtenció de

premis d'atzar).

 

• Rendiments derivats de l'elaboració d'obres literàries, artístiques o científiques (sempre que s'haguera cedit el dret a la seua explotació).

 

• Prestació de servicis d'arbitratge en els procediments arbitrals de consum i sindicals, sempre que el servici no es preste en qualitat de professional independent.

 

Com es tramita

Òrgans de tramitació

Sol·licitud

Termini
Termini obert

Els certificats electrònics es posaran a la disposició del contribuent amb anterioritat a l'obertura del termini de declaració d'aquest impost i romandran disponibles durant el termini de validesa tributària de les dades.

 

Documentació
No es requereix, ja que el tràmit es realitza exclusivament de manera telemàtica.
Forma de presentació