Certificat d'aptitud per a operadors de maquinària minera mòbil per a conductors i maquinistes en explotacions mineres, A INSTÀNCIES DE L'EMPRESA: sol·licitud i renovació. Mineria

Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme

Codi SIA: 210755
|
Codi GVA: 728
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Procediments relacionats
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

La sol·licitud del certificat d'aptitud per al maneig de maquinària mòbil minera, així com la seua renovació, a instàncies de l'empresa.

Terminis
Sol·licitudTermini obert
Observacions

Els certificats d'aptitud no tindran caràcter general, sinó que s'expediran o renovaran per a cada tipus de màquina, i seran renovats cada cinc anys, sense perjudici de les comprovacions posteriors que l'autoritat minera, a través dels seus serveis territorials, estime convenient realitzar.

 

Els certificats d'aptitud per als operadors de maquinària mòbil, conductors i maquinistes habiliten als treballadors majors de 18 anys per al maneig de maquinària minera mòbil i vehicles i no exclouen la necessitat del permís de conducció que puga ser exigible en cada cas.

 

El certificat d'aptitud emés per una altra comunitat autònoma habilitarà al seu titular en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, durant el seu període de vigència, al maneig de la maquinària o vehicle per al qual haja sigut expedit, amb un termini de temps màxim de cinc anys des de la data d'expedició d'aquest.

A qui va dirigit

Empreses
Persones interessades

La sol·licitud la presentarà l'empresa.

Requisits

- Els treballadors seran majors de 18 anys.

- Els certificats s'expediran per a cada tipus de màquina.

- Els treballadors estan obligats a disposar del permís de conducció exigible, d'acord amb el tipus de màquina o vehicle.

Com es tramita

Procés de tramitació
A. Sol·licitud del certificat d'aptitud - Presentació de la sol·licitud i pagament de taxes. - El servei territorial competent expedirà, per a cada tipus de màquina o vehicle, el corresponent certificat d'aptitud per al treballador, amb una validesa de cinc anys - Inscripció en el registre. - El...
Saber més

Sol·licitud

Termini
Termini obert

Durant tot l'any.

Documentació
SOL·LICITUD del certificat d'aptitud: - Imprés de sol·licitud SOLCEAPM (existent en el tràmit telemàtic i en l'apartat formularis del procediment). - Fotocòpia del document TC2. - Certificat, dictamen o informe metge per a exercir les funcions del lloc de treball, emés per Servei de Prevenció,...
Saber més
Taxa o pagament

Taxes 2024:

 

SOL·LICITUD DE CERTIFICAT D'APTITUD

4.5.2 Certificat tècnic 16,2 euros.

 

RENOVACIÓ DE CERTIFICAT D'APTITUD

4.3. Renovació: 7,95 euros

 

INSTRUCCIONS CONFECCIÓ MODEL DE TAXES:

- Seleccione TAXA PER ACTIVITATS INDUSTRIALS_Confecció en línia i descàrrega del model

- En tipus de taxa, seleccione EXPEDICIÓ DE CERTIFICATS I DOCUMENTS

- En taxa seleccione, CERTIFICAT TÈCNIC o RENOVACIONS I PRÒRROGUES, en funció de l'acció que vaja a realitzar

- Polse ENVIAR

(Per a més informació, veure apartat enllaços)

Forma de presentació
Telemàtica
1. La declaració responsable ha de presentar-se per mitjans electrònics MITJANÇANT EL TRÀMIT TELEMÀTIC corresponent. 2. Per a aqueixa presentació telemàtica, la persona declarant (física o jurídica) haurà de disposar d'un sistema de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basat...
Saber més