Sol·licitud d'inscripció per a realitzar la prova d'accés a cicles formatius de Formació Professional de grau superior

Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació

Codi SIA: 210783
|
Codi GVA: 836
Descarregar informació
Temini tancat
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Realització de la prova d'accés a cicles formatius de grau superior.

Terminis
Sol·licitudTemini tancat
Observacions

CALENDARI DE LES PROVES 2024

1. Inscripció: del 20 al 28 de març

2. Llestes alumnes que han de realitzar la prova en un altre centre: 24 d'abril

3. Llistes provisionals d'admesos: 24 d'abril

4. Reclamació llestes provisionals d'admesos i exclosos: 24 al 26 d'abril

5. Llistes definitives d'admesos i exclosos: 3 de maig

6. Realització prova d'accés a grau mitjà i superior : 20 i 21 de maig

7. Llistes provisionals qualificacions: 31 de maig

8. Reclamació llestes provisionals qualificacions: del 3 al 5 de juny

9. Entrega documentació justificativa: del 20 de març al 28 de juny

10. Llistes definitives de qualificacions: 7 de juny

11. Lliurament de certificats de la prova: del 10 al 28 de juny.

 

* LLOC DE REALITZACIÓ DE LES PROVES

- En els centres docents públics que impartixen cicles de grau superior de l'especialitat a la qual vol accedir.

- Per a realitzar les proves, els aspirants hauran d'aportar: DNI, passaport, targeta d'identitat d'estranger o visat d'estudis (règim especial d'estudiants estrangers).

 

* VALIDESA I EFECTES

– La certificació que acredita haver superat la prova d'accés als cicles formatius de Formació Professional té validesa en tot el territori nacional.

- Estar en possessió del certificat de superació de la prova d'accés no implica l'admissió automàtica del candidat per a cursar els ensenyaments corresponents

 

PER A MÉS INFORMACIÓ:

* Alacant: inspeduc_ali@gva.es

* Castelló: inspeccio-cst@gva.es

* València: inspeccion_dtv@gva.es

 

 

A qui va dirigit

Ciutadania
Persones interessades

Les persones que desitgen cursar ensenyaments de grau superior i hagen de fer-ho mitjançant superació de prova.

Requisits

- Tindre 19 anys o complir-los l'any de la prova.

- Tindre 18 anys en el cas de tindre un títol de tècnic o tècnica de Formació Professional. La titulació s'haurà d'acreditar en el moment de la sol·licitud per a la inscripció.

Com es tramita

Procés de tramitació
INSCRIPCIÓ A LES PROVES 1.- Presentació de la sol·licitud i documentació requerida en el centre docent de realització de les proves. 2.- Una vegada analitzada la documentació de les persones que han de realitzar les proves en cada centre, estos publicaran la relació dels aspirants admesos a...
Saber més
Òrgans de tramitació
El procediment es tramita en el centre docent on es matricule la persona interessada (sol·licitud, examen, reclamacions, consultes, exempcions)

Sol·licitud

Termini
Temini tancat

La inscripció es realitzarà del 20 al 28 de març de 2024.

Documentació
Juntament amb la sol·licitud, els aspirants hauran de presentar: - En el cas de ser menor de 18 anys algun dels següents documents: DNI, passaport, targeta d'identitat d'estranger, expedida per la comissaria de policia o oficina d'estrangers, certificat d'empadronament en un municipi, visat...
Saber més
Taxa o pagament

Taxes generació model 046:

https://ceice.gva.es/doc046/gen/val/tasas.asp?idf=PRUEBAS

 

Enllaç relacionat amb el pagament de les taxes

https://atv.gva.es/es/tributos-impuestos-declaraciones-tasas-046-pasos

Forma de presentació
Presencial

Les sol·licituds d'inscripció es presentaran en el centre docent públic en el qual la persona interessada vulga realitzar la prova.

Es pot realitzar de mode presencial o enviant un email a la secretaria del centre on s'incloga en l'assumpte: PAC seguides del cognoms i nom de la persona sol·licitant.

L'adreça del correu electrònic de cada centre està compost pel codidecentre.secretaria@edu.gva.es. El codi de centre es pot consultar en:

https://ceice.gva.es/web/centros-docentes/formacion-profesional/listados

 

Saber més

Resolució

Observacions

Els previstos en la Llei 39/2015 d'1 d'octubre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

Òrgans resolució
Les reclamacions es presentaran per escrit al president o presidenta de la comissió avaluadora del centre en el que s'ha realitzat la prova. En el termini dels dos dies hàbils següents, es ratificarà o rectificarà la qualificació objecte de reclamació i es comunicarà per escrit a la persona...
Saber més