Detall de Procediment

Formulació d'al·legacions per les persones relacionades en els llistats provisionals de les ajudes per a la preparació d'oposicions per a l'ingrés en els cossos i escales del grup A de l'administració de la Generalitat.

Codi SIA: 3029157
Codi GVA: 94245
Organisme: Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública
Termini de sol·licitud: TANCAT
(19-10-2023
02-11-2023)
  • Informació bàsica

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Què és i per a què serveix?

Este tràmit permet formular al·legacions per via telemàtica, als llistats provisionals, d'acord amb el que es disposa en l'apartat 9.3 de la Resolució de 4 de juliol de 2023, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen ajudes per a la preparació d'oposicions per a l'ingrés en els cossos i escales del grup A de l'Administració de la Generalitat.

Observacions

Observacions

En l'apartat DADES DE L'EXPEDIENT del formulari cal indicar necessàriament l'expedient OPOSIT assignat en el llistat d'autobaremació publicat.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Les persones relacionades en els llistats provisionals publicats per la Comissió Avaluadora mitjançant Acord de 18 d'octubre de 2023.

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Procés de tramitació

Procés de tramitació

- Les al·legacions NOMÉS poden de formular-se DE MANERA TELEMÀTICA - Punxant en l'enllaç accedirà al tràmit telemàtic d'aportació documental que li permetrà emplenar el formulari web de sol·licitud que, una vegada validat, li permetrà al seu torn annexar la documentació que desitge aportar i realitzar la presentació telemàtica de tot això, obtenint el corresponent justificant de registre, que també estarà disponible en l'Àrea Personal de la persona sol·licitant, a la qual pot accedir-se des de la web de la Generalitat (Web de la Generalitat > Àrea personal) o des de la seua Seu Electrònica (Web de la Generalitat > Seu Electrònica > Accés a l'àrea personal). NOTA: Cada arxiu que s'aporte haurà de tindre una grandària màxima de 5 Mb. - Finalment, una vegada realitzat l'enviament, es registrarà d'entrada per mitjà del registre telemàtic i podrà imprimir una còpia d'este. - La documentació aportada s'incorporarà a l'expedient obert, i serà analitzada pel personal de la Conselleria competent en eixa matèria, qui procedirà en conseqüència.

Òrgans de tramitació

Òrgans de tramitació

La documentació la rebrà l'òrgan instructor.

Òrgans resolució

Òrgans resolució

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa