Requisits del personal d'empreses instal·ladores i mantenidores d'equips i sistemes de protecció contra incendis: Operari qualificat. Indústria

Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme

Codi SIA: 3035784
|
Codi GVA: 95266
Descarregar informació
Què és i per a què serveix
Informar sobre els REQUISITS que habiliten per a l'exercici de l'activitat d'operari qualificat en empreses instal·ladores i mantenidores d'equips, i sistemes de protecció contra incendis.
Requisits
Haurà de poder acreditar davant l'Administració competent: a) El compliment amb el que s'establix en el Reial decret 842/2002, de 2 d'agost, per a la instal·lació/manteniment d'enllumenat d'emergència. b) El compliment amb el que s'establix en el Reglament (CE) núm. 517/2014, del Parlament...
Saber més
Informació complementària
Informació sobre els CONEIXEMENTS MÍNIMS necessaris per als operaris qualificats de protecció contra incendis que seran els següents: Els coneixements mínims queden agrupats en dos mòduls: – Mòdul I “Part general”; i – Mòdul II “Part específica”. Tots els operaris qualificats han de posseir els...
Saber més