Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECG - Sol·licitud de mostratge en aigües continentals

  Objecte del tràmit

  Establir els criteris per a poder fer mostratges d'espècies animals en aigües continentals de la Comunitat Valenciana

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Centres d'investigació o formació reconeguts oficialment.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  - En els registres dels òrgans administratius als quals es dirigisquen o davant de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a qualsevol administració de les comunitats autònomes o a alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en este últim cas, s'hi ha subscrit el conveni oportú, així com en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

  - També en qualsevol oficina de correus. En este cas s'haurà de presentar en un sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia.

  - I, preferentment, a:

  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'HABITATGE, OBRES PÚBLIQUES I VERTEBRACIÓ DEL TERRITORI - CASTELLÓ
  AV. DEL MAR, 16Ver plano
  12003 Castelló de la Plana
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL - ALACANT
  C/ PROFESSOR MANUEL SALA, 2Ver plano
  03003 Alacant/Alicante
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL - VALÈNCIA
  C/ GREGORI GEA, 27Ver plano
  46009 València
  Tel: 012

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=14860

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  - Imprés de sol·licitud normalitzat.
  - Memòria justificativa del treball a realitzar.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD GENERAL EN MATÈRIA DE PESCA CONTINENTAL

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  - Presentació de la documentació.
  - Aprovació o denegació per la direcció general competent en matèria de pesca continental.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Recurs d'alçada davant la persona titular de la direcció general de Medi Natural y Avaluació Ambiental en el termini d'un mes.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=14860

  Tramitació

  Clicant en la icona superior Tramitar amb certificat d'esta mateixa pàgina.
  A este efecte ha de disposar de certificat electrònic reconegut per l'ACCV o DNI electrònic.

  Inici
 • Informació complementària

  Sancions

  Els previstos en la legislació vigent en matèria de pesca continental.

  Enllaços

  Simulació de Tramitació Telemàtica a la Generalitat Valenciana (Cl@u-firma)

  Sistemes de Firma Electrònica admesos i / o utilitzats a la Seu

  Sistemes de verificació de Firmes

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei de 20 de febrer de 1942, de la Direcció de l'Estat, nova Llei de Pesca que regula el foment i conservació de la xarxa fluvial (BOE núm. 67, de 08/03/1942).
  - Decret de 6 d'abril de 1943, del Ministeri d'Agricultura, pel qual s'aprova el Reglament sobre pesca fluvial (BOE núm. 122, de 02/05/1943).
  - Llei 42/2007, de 13 de desembre, del Patrimoni Natural i la Biodiversitat (BOE núm. 299 de 14/12/2007).
  - Orde 2/2015, de 12 de febrer, de la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient, per la qual es fixen els períodes hàbils i les normes generals relacionades amb la pesca esportiva i d'entreteniment en aigües continentals de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 7469 de 19/02/2015).

  Llista de normativa

  Vegeu periodes hàbils i normes generals relacionades amb la pesca

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.