• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

Sol·licitud de llicència de caça - Tipus A (amb armes) (inclou la del tipus "B" sense armes) - Tipus B (sense armes) - Tipus C (dula o gossada)
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud de llicència de caça
  - Tipus A (amb armes) (inclou la del tipus "B" sense armes)
  - Tipus B (sense armes)
  - Tipus C (dula o gossada)

  Objecte del tràmit

  Obtindre llicència de caça expedida per la conselleria competent en la matèria.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Podran sol·licitar-ho les persones majors de 14 anys, i necessiten autorització paterna o materna fins a la majoria d'edat. Així mateix podran sol·licitar-ho les gestories, associacions de caçadors i federacions de caixes rurals per al cas de sol·licituds múltiples.

  Requeriments

  - Haver pagat les taxes
  - Ser major de 14 anys (amb autorització paterna o materna fins a la majoria d'edat)
  - Tindre contractada assegurança obligatòria (llièencia de caça tipus A)
  - No estar inhabilitat per resolució ferma per a obtindre la llicència.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l´any.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  - En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen o davant de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en este últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú, així com en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

  - També en qualsevol oficina de correus. En este cas s'haurà de presentar en un sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia.

  - I, preferentment, en els negociats de taxes i llicències dels servicis territorials de Medi Ambient de les tres províncies:

  SERVICI TERRITORIAL DE MEDI AMBIENT - VALÈNCIA
  C/ GREGORI GEA, 27Ver plano
  46009 Valencia
  Tel: 012
  SERVICI TERRITORIAL DE MEDI AMBIENT - CASTELLÓ
  AVDA. GERMANS BOU, 47Ver plano
  12003 Castelló de la Plana/Castellón de la Plana
  Tel: 012
  SERVICI TERRITORIAL DE MEDI AMBIENT - ALACANT
  C/ CHURRUCA, 29Ver plano
  03003 Alacant/Alicante
  Tel: 012

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  - Imprés de sol·licitud normalitzat
  - Taxa normalitzada model 046, concepte 9832, firmada per la persona titular i prèviament pagada.

  Llicències de caça tipus A (con armas):
  - Es farà constar en la sol·licitud el número de pòlissa de l'assegurança de responsabilitat civil del caçador, el seu període de validesa i la companyia asseguradora, o s'aportarà una fotocòpia de l'assegurança. És obligatori tindre vigent l'assegurança de responsabilitat civil del caçador, segons el Reial Decret 63/1994, de 21 de gener (BOE núm. 40, de 16/02/1994).

  Llicències de caça tipus C:
  - Tindre vigent la llicència d'A o B.
  Menors de 18 anys:
  - Autorització del pare, mare o tutor.

  NOTA:
  Als menors de 14 anys no els està permesa la caça.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA DE CAÇA AUTONÒMICA

  Inici

 • La Generalitat desitja que esta informació li siga d'utilitat.
  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es referix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.