Detail

Auxiliares de Enfermería


 • Description

  Auxiliars d'Infermeria


 • Organization

  Gobierno de Aragón: Departamento de Hacienda y Administración Pública
  Edificio Pignatelli. P.° María Agustín, 36
  50071 - Zaragoza
  Tel:976 714 000


 • Current Stage

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Date

  TANCAT


 • Selective process

  OPOSICIÓ


 • Type of proof

  Oposició


 • Group

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • Specified requests

  Estar en possessió del títol de Tècnic en Cures Auxiliars d'Infermeria o equivalent.


 • Ordinary fees

  11,63 €


  Fee description

  El pagament podrà realitzar-se per algun dels mitjans següents:
  - En efectiu, en la caixa de la Tresoreria de la Comunitat Autònoma d'Aragó a Saragossa o en la caixa de les subdireccions provincials d'Hisenda i Administració Pública d'Osca, Terol i Saragossa.
  - Ingrés en els comptes de les entitats de crèdit col·laboradores en la gestió recaptatòria del Govern d'Aragó, autoritzades per al cobrament de les taxes.
  En cap cas la presentació i pagament en l'entitat bancària suposarà substitució del tràmit de presentació, dins del termini i la forma escaient, de la sol·licitud en el Registre del Govern d'Aragó.


 • Fee exemption


 • Places

  Nombre de places

  50

  Description of places

  TORN LLIURE


 • Documentation / Information

  Els que desitgen prendre part en estes proves selectives hauran de fer-ho constar en la sol·licitud, segons model aprovat per orde de 19 d'agost del 2003 («Boletín Oficial de Aragón» núm. 109, de 8 de setembre) que serà facilitada a través d'Internet, omplint el model 524 que apareix en la pàgina web oficial del Govern d'Aragó en l'adreça www.aragon.es.


 • Place of submission

  Registres Generals del Govern d'Aragó


 • Other presentation ways

  - En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. En el registre de qualsevol òrgan administratiu que pertanya a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a la d'alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en este últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú, així com en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger. - També en qualsevol oficina de correus. En este cas s'haurà de presentar en sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia. • Follow-up

La Generalitat desea que esta información le sea de utilidad.
La presente información tiene exclusivamente carácter ilustrativo, por lo que no originará derechos ni expectativas, ni vinculará con el procedimiento a que se refiere, cuya tramitación se sujetará siempre a las intrucciones específicas.

The requested information it can not be shown.