Detall Departament

SERVEI D'ORDENACIÓ I TRAMITACIÓ TURÍSTICA

DIR3 A10024754
Telèfon: 961209804
ordenación_turisme@gva.es
Rang: Servei
Funcions:
  • 1r Elaboració d'estudis sobre normativa turística.
  • 2n) Autorització i registre d'empreses, activitats turístiques i professions turístiques, així com l'habilitació de guies de turisme.
  • 3r) Coordinació i tramitació dels procediments administratius en matèria turística.
  • 4t) Suport tècnic de les activitats administratives en l'àmbit de la Direcció General.
  • 5t) Qualsevol altra que li siga encomanada en relació amb les matèries que li són pròpies.
  • ---
Responsable del departament: SONIA BADAL SÁEZ