Detalle Departamento

SERVEI TERRITORIAL DE TURISME - CASTELLÓ

12003 - Castelló de la Plana
Telèfon: 012 - Fax: 964725531

Funcions:
  • Al Servei Territorial de Turisme li correspon, en el seu respectiu àmbit territorial, la gestió i execució de les funcions derivades del marc legal vigent, de la política i dels seus programes d'actuació en matèria de turisme.
  • En particular, li correspon l'exercici de les funcions d'inspecció, autoritzacions, ajudes, subvencions, sancions i tramitació d'expedients en matèria de turisme, en el territori de la respectiva província, així com qualsevol altra que li encomanen els titulars dels òrgans dels quals depenen respecte de les matèries que li són pròpies.
  • ---
Horaris:
Informació administrativa i registre de documents: - De dilluns a divendres : de 9.00 h a 14.30 h. Els dijous, es prolongará el servici d'informació administrativa general i registre de documents, des de las 14.30 h. fins las 19.00 h. ininterrompudament, en els edificis PROP : · Alacant: Churruca, 29 · Castelló: Germans Bou, 47 · València: Gregorio Gea, 27 (PROP I), excepte des del 15 de maig al 15 d'octubre (ambdós inclusivament) , i en els períodes de vacacions escolars de Nadal i Pasqua. En setmana de festes locals: de 9 a 14 h. de dilluns a divendres
Responsable del departament: MARINA MONTAÑÉS CAMBRONERO