Detall Departament

SUBDIRECCIÓ GENERAL DE TRANSPARÈNCIA, ATENCIÓ A LA CIUTADANIA I BON GOVERN

DIR3 A10038613
46010 - València
Telèfon: 961922273 - Fax: 961922252
Rang: Subdirecció General
Funcions:
  • .
  • De la Direcció General de Transparència, Atenció a la Ciutadania i Bon Govern depén, com a unitat administrativa de nivell superior, la Subdirecció General de Transparència, Atenció a la Ciutadania i Bon Govern, a qui correspon assessorar i donar suport i assistència tècnica a la persona titular de la Direcció General, així com planificar, dirigir, controlar, coordinar i supervisar l'activitat dels serveis sota la seua dependència.
  • --
Responsable del departament: FRANCISCO JAVIER GIL HERRERO