Aportació de documentació a un expedient obert d'ajudes de la Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme

Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme

Codi SIA: 223626
|
Codi GVA: 15450
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Procediments relacionats
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

 

Este tràmit permet l'aportació per via telemàtica de documents a un expedient de sol·licitud d'ajudes o subvencions obert en la Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme.

 

L'aportació es pot realitzar:

 

- Com a conseqüència d'un requeriment (d'esmena o d'un altre tipus ) de l'esmentada Conselleria.

 

- Per iniciativa de la persona interessada (voluntàriament o per determinar-ho així la normativa aplicable a l'expedient de què es tracte).

 

 

Terminis
Sol·licitudTermini obert

A qui va dirigit

Empreses
Persones interessades

 

Les persones sol·licitants (físiques o jurídiques), o els seus representants, d'ajudes o subvencions amb expedients oberts (i no arxivats) davant la Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme.

 

 

 

Requisits

 

Per a poder aportar documentació per mitjà d'este tràmit telemàtic s'han de complir els requisits següents:

 

1. En primer lloc s'ha d'estar en un d'estos dos supòsits:

 

a) Haver rebut un REQUERIMENT (d'esmena o d'un altre tipus) de la Conselleria d'Innovació, Indústria Comerç i Turisme respecte a un expedient administratiu obert (és a dir, no resolt, ni arxivat d'ajudes o subvencions.

 

b) Existir un expedient obert d'eixes característiques en la dita Conselleria, a la qual la persona interessada vulga (és a dir, sense haver sigut requerida per a això) o dega (per determinar-ho així la normativa aplicable a l'expedient que es tracte) aportar més documentació, o bé presentar la seua renúncia o desistiment, segons siga procedent.

 

 

2. Per a poder realitzar el tràmit telemàtic, la persona interessada (física o jurídica) haurà de disposar d'un sistema de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basat en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica que expedisquen els prestadors inclosos en la «Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació». Entre aquests sistemes s'admeten:

 

- El DNIe (DNI electrònic), els certificats emesos per la FNMT (Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre) i els certificats de persona jurídica, empleat públic o persona física emesos per l'ACCV (Autoritat de Certificació de la C.Valenciana).

 

- El sistema Clave-firma de 'Estat només per a les persones físiques (per tant, queden excloses les persones jurídiques: empreses, ajuntaments, entitats).

 

- I, en general, tots els acceptats per la Plataforma @firma

 

Més informació en: https://sede.gva.es/va/sistemes-d-identificacio-i-signatura-acceptat

 

 

- Li recomanem que comprove la validesa del certificat en la direcció següent:

https://valide.redsara.es/valide/inicio.html

Si no supera la validació del certificat, haurà de posar-se en contacte amb l'organisme emissor.

 

 

- Per a fer tràmits per via telemàtica davant de l'Administració de la Generalitat Valenciana actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica) sense utilitzar un certificat electrònic de representant, la persona representada ha d'inscriure prèviament eixa representació en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de l'ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració general de l'ESTAT, la respectiva informació dels quals està disponible en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit.

 

 

Com es tramita

Procés de tramitació

 

La documentació aportada mitjançant este tràmit telemàtic s'incorporarà a l'expedient obert d'ajudes o subvencions, i serà analitzada pel personal de la Conselleria competent, que el tramitarà segons siga procedent.

 

 

Òrgans de tramitació
Els competents en l'expedient al qual aporta la documentació.

Sol·licitud

Termini
Termini obert

 

En funció del supòsit d'aportació de documentació de què es tracte:

 

a) Si s'ha rebut un requeriment (d'esmena o d'un altre tipus), la documentació haurà d'aportar-se en el termini que la Conselleria haja establit en el requeriment.

 

b) Així mateix, si la normativa aplicable a l'expedient d'ajudes o subvencions de què es tracte fixa un termini de presentació (per exemple, per a la justificació de l'ajuda concedida), la documentació haurà d'aportar-se en el dit termini.

 

c) En qualsevol altre cas, l'aportació es podrà realitzar en qualsevol moment del procediment anterior a la resolució de l'expedient d'ajudes o subvencions, mentres no se li haja requerit i l'expedient no estiga arxivat.

 

 

 

Documentació
1. DOCUMENTACIÓ A APORTAR: a) Si s'ha rebut un requeriment administratiu, s'aportaran els documents que s'hi sol·liciten. b) En qualsevol altre cas, s'aportarà bé la documentació que considere pertinent, o bé la que determine la normativa aplicable a l'expedient obert d'ajudes o subvencions de...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
1) L'aportació de documentació per mitjà d'este tràmit NOMÉS pot realitzar-se DE FORMA TELEMÀTICA. 2) Fent clic en SOL·LICITUD PRESENTACIÓ AUTENTICADA (en color roig més a baix i també a l'inici d'este tràmit), accedirà al tràmit telemàtic, que li permetrà emplenar i signar el formulari web de...
Saber més

Resolució

Òrgans resolució
El competent en l'expedient al qual aporta la documentació.