Detall de Procediment

Aportació de documentació a un expedient obert d'ajudes de la Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme

Codi SIA: 223626
Codi GUC: 15450
Organisme: Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme
Termini de sol·licitud: OBERT
  • Informació bàsica

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Este tràmit permet l'aportació per via telemàtica de documents a un expedient de sol·licitud d'ajudes o subvencions obert en la Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme. L'aportació es pot realitzar: - Com a conseqüència d'un requeriment (d'esmena o d'un altre tipus ) de l'esmentada Conselleria. - Per iniciativa de la persona interessada (voluntàriament o per determinar-ho així la normativa aplicable a l'expedient de què es tracte).

Requisits

Per a poder aportar documentació per mitjà d'este tràmit telemàtic s'han de complir els requisits següents: 1. En primer lloc s'ha d'estar en un d'estos dos supòsits: a) Haver rebut un REQUERIMENT (d'esmena o d'un altre tipus) de la Conselleria d'Innovació, Indústria Comerç i Turisme respecte a un expedient administratiu obert (és a dir, no resolt, ni arxivat d'ajudes o subvencions. b) Existir un expedient obert d'eixes característiques en la dita Conselleria, a la qual la persona interessada vulga (és a dir, sense haver sigut requerida per a això) o dega (per determinar-ho així la normativa aplicable a l'expedient que es tracte) aportar més documentació, o bé presentar la seua renúncia o desistiment, segons siga procedent. 2. Per a poder realitzar el tràmit telemàtic, la persona interessada (física o jurídica) haurà de disposar d'un sistema de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basat en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica que expedisquen els prestadors inclosos en la «Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació». Entre aquests sistemes s'admeten: - El DNIe (DNI electrònic), els certificats emesos per la FNMT (Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre) i els certificats de persona jurídica, empleat públic o persona física emesos per l'ACCV (Autoritat de Certificació de la C.Valenciana). - El sistema Clave-firma de 'Estat només per a les persones físiques (per tant, queden excloses les persones jurídiques: empreses, ajuntaments, entitats). - I, en general, tots els acceptats per la Plataforma @firma Més informació en: https://sede.gva.es/va/sistemes-d-identificacio-i-signatura-acceptat - Li recomanem que comprove la validesa del certificat en la direcció següent: https://valide.redsara.es/valide/inicio.html Si no supera la validació del certificat, haurà de posar-se en contacte amb l'organisme emissor. - Per a fer tràmits per via telemàtica davant de l'Administració de la Generalitat Valenciana actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica) sense utilitzar un certificat electrònic de representant, la persona representada ha d'inscriure prèviament eixa representació en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de l'ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració general de l'ESTAT, la respectiva informació dels quals està disponible en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit.

Qui pot sol·licitar-ho?

Les persones sol·licitants (físiques o jurídiques), o els seus representants, d'ajudes o subvencions amb expedients oberts (i no arxivats) davant la Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme.

Termini

En funció del supòsit d'aportació de documentació de què es tracte: a) Si s'ha rebut un requeriment (d'esmena o d'un altre tipus), la documentació haurà d'aportar-se en el termini que la Conselleria haja establit en el requeriment. b) Així mateix, si la normativa aplicable a l'expedient d'ajudes o subvencions de què es tracte fixa un termini de presentació (per exemple, per a la justificació de l'ajuda concedida), la documentació haurà d'aportar-se en el dit termini. c) En qualsevol altre cas, l'aportació es podrà realitzar en qualsevol moment del procediment anterior a la resolució de l'expedient d'ajudes o subvencions, mentres no se li haja requerit i l'expedient no estiga arxivat.

Documentació

1. DOCUMENTACIÓ A APORTAR: a) Si s'ha rebut un requeriment administratiu, s'aportaran els documents que s'hi sol·liciten. b) En qualsevol altre cas, s'aportarà bé la documentació que considere pertinent, o bé la que determine la normativa aplicable a l'expedient obert d'ajudes o subvencions de què es tracte, segons siga procedent. 2. Respecte a esta documentació: - És recomanable que, en primer lloc, descarregue i reunisca tots els documents a presentar i els guarde electrònicament en el seu ordinador, de manera que posteriorment puga incorporar-los en el pas "Documentar" del tràmit telemàtic. - IMPORTANT: tots els documents certificats o firmats que es presenten telemàticament hauran de ser enviats en format PDF i hauran d'incorporar les firmes digitals de les persones o entitats que els subscriguen. - En el requeriment rebut, o bé, si és el cas, en l'apartat denominat "Sol·licitud > Documentació" del tràmit de la Guia Prop al qual corresponga l'expedient obert d'ajudes o subvencions al qual es realitza l'aportació, apareixerà el llistat de documents a presentar. - Si existeix model normalitzat el document haurà de presentar-se en ell (en molts casos està disponible en l'apartat denominat "Sol·licitud > Documentació > Impresos Associats" i en l'apartat "Formularis" del tràmit de la Guia Prop al qual corresponga l'expedient obert). Si no existeix tal model, el document haurà de ser creat o recaptat per la persona sol·licitant per a poder-ho adjuntar mitjançant este tràmit telemàtic. - En el tràmit telemàtic s'indica la grandària màxima permesa dels documents a annexar i els seus possibles formats o extensions (pdf, doc, odt, xls, ods, zip, etc.). Comprove-ho abans d'annexar-los.

Presentació

Telemàtica
1) L'aportació de documentació per mitjà d'este tràmit NOMÉS pot realitzar-se DE FORMA TELEMÀTICA. 2) Fent clic en SOL·LICITUD PRESENTACIÓ AUTENTICADA (en color roig més a baix i també a l'inici d'este tràmit), accedirà al tràmit telemàtic, que li permetrà emplenar i signar el formulari web de sol·licitud d'aportació, annexar a continuació la documentació que s'aporta i realitzar la presentació telemàtica de tot això, obtenint el corresponent justificant de registre [que podrà imprimir i/o guardar en eixe moment i que posteriorment estarà també disponible, al costat del número d'expedient obert, en la seua Carpeta Ciutadana (vegeu enllaç a ella en l'apartat "Enllaços")]. 3) Disposa de MÉS INFORMACIÓ sobre la tramitació telemàtica en: https://sede.gva.es/va/preguntes-frequents Si malgrat ella continua necessitant ajuda, contacte amb: - Per a consultes sobre el contingut del tràmit: l'òrgan administratiu competent que estiga tramitant l'expedient al qual s'aporta la documentació. - Per a incidències informàtiques: FORMULARI DE PROBLEMES TÈCNICS o correu a generalitat_en_red@gva.es

On consultar dubtes sobre el tràmit

Procés de tramitació

La documentació aportada mitjançant este tràmit telemàtic s'incorporarà a l'expedient obert d'ajudes o subvencions, i serà analitzada pel personal de la Conselleria competent, que el tramitarà segons siga procedent.

òrgans de tramitació

Els competents en l'expedient al qual aporta la documentació.

Òrgans resolució

El competent en l'expedient al qual aporta la documentació.

Esgota via administrativa

No