Detall de Procediment

Aportació de documentació a un expedient obert en la Direcció General competent en matèria de TREBALL de la Generalitat Valenciana (s'exclouen ajudes, EROs/ERTOs i expedients arxivats).

Codi SIA: 1778955
Codi GVA: 17262
Organisme: Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació
Termini de sol·licitud: OBERT
  • Informació bàsica

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Què és i per a què serveix?

Aquest tràmit té com a objecte possibilitar l'aportació per via telemàtica de documentació a un expedient ja obert en la direcció general competent en matèria de treball, i permet a la ciutadania relacionar-se electrònicament amb la Generalitat Valenciana per a accedir als serveis públics i a la tramitació dels procediments administratius en matèria de treball. En concret, aquest tràmit permet: A) Aportar per via telemàtica la documentació que MITJANÇANT UN REQUERIMENT (d'esmena, de formulació d'al·legacions o d'un altre tipus) li haja sigut sol·licitada per la direcció general competent en matèria de treball amb relació a un expedient obert (no resolt, ni arxivat), que no siga d'ajudes o subvencions, ni EROs/ERTOs. B) Aportar de forma telemàtica A INSTÀNCIES DE LA PERSONA INTERESSADA documentació a un expedient de les característiques descrites. Això inclou també la possibilitat de formular al·legacions i presentar renúncies o desistiments, si és procedent.

Observacions

Observacions

Com s'ha indicat, aquest tràmit permet l'aportació de documentació a un expedient obert en matèria de treball que NO siga d'ajudes, ni Eres/ERTEs. Per a l'aportació de documentació a eixos altres tipus d'expedients NO ha d'utilitzar-se el present tràmit, sinó un dels tràmits d'aportació de la Guia Prop l'enllaç directe als quals figura a continuació en l'apartat "Enllaços".

Requisits

Requisits

Per a poder aportar documentació mitjançant aquest tràmit telemàtic s'han de complir els següents requisits: 1.- En primer lloc s'ha d'estar en un d'aquests dos supòsits: a) Haver rebut un REQUERIMENT (d'esmena o un altre tipus) de la Direcció General competent en matèria de treball, respecte a un expedient administratiu obert (és a dir, no resolt, ni arxivat), que no siga d'ajudes o subvencions, ni EROs/ERTOs. b) Existir un expedient obert d'aqueixes característiques en la citada Direcció General, al qual la persona interessada vulga VOLUNTÀRIAMENT (és a dir, sense haver sigut requerida per a això) aportar més documentació, o bé presentar la seua renúncia o desistiment, segons siga procedent. 2.- La persona interessada (física o jurídica) ha de disposar d'un sistema de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basat en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la «Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació». Entre aquests sistemes s'admeten: - El DNIe (DNI electrònic), els certificats emesos per la FNMT (Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre) i els certificats de persona jurídica, empleat públic o persona física emesos per l'ACCV (Autoritat de Certificació de la C.Valenciana). - I el sistema clau-signatura de l'Estat únicament per a les persones fisicas (per tant, queden excloses les persones juridicas: empreses, ajuntaments, entitats ....). Més informació en: https://sede.gva.es/va/web/sede_electronica/sede_certificados Recomanem que es comprove la validesa del certificat en la següent adreça: https://valide.redsara.es/valide/inicio.html Si no supera la validació del certificat, haurà de posar-se en contacte amb l'organisme emissor d'aquest. 3.- Per a realitzar tràmits per via telemàtica davant l'Administració de la Generalitat Valenciana actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica), aquesta ha d'haver inscrit prèviament aqueixa representació en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de l'ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració General de l'Estat, la respectiva informació dels quals està disponible en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit. Sense eixa inscripció prèvia, a més de no quedar acreditada la seua representació, no es rebrà res en la Carpeta Ciutadana de la persona presentadora.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Les persones (físiques y jurídiques) que tinguen la condició d'interessades en l'expedient obert que es tracte o les seues persones representants.

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

a) Si s'ha rebut un REQUERIMENT, la documentació haurà d'aportar-se en el termini que la direcció general competent en matèria de treball haja establit en aquest requeriment. b) Si la documentació la presenta VOLUNTÀRIAMENT la persona interessada, l'aportació es podrà realitzar en qualsevol moment del procediment anterior a la resolució, mentre no se li haja requerit i l'expedient no estiga arxivat.

Formularis documentació

1. SOL·LICITUD d'aportació de documentació, SEGONS EL FORMULARIO WEB disponible en el mateix tràmit telemàtic. - En aquesta sol·licitud, haurà de fer-se constar tota la informació necessària que permeta una correcta identificació de l'expedient obert al qual es fa l'aportació, i s'ha d'indicar la matèria a què correspon i el número o la referència concrets. Esta informació ha d'incloure obligatòriament la de l'àmbit o província de l'òrgan que gestiona l'expedient obert (bé un dels servicis territorials, o bé la pròpia Direcció General, competents en matèria de treball) i que, per tant, serà el que rebrà la sol·licitud d'aportació de documentació. - Si en el moment de realitzar l'aportació no es coneix el número o referència de l'expedient a què es fa, en el formulari web ha de seleccionar-se l'opció 'Codi d'Expedient Desconegut' i, a continuació, indicar en l'apartat 'Observacions' el nombre més gran de dades identificatives de l'expedient. 2. A continuació, en el pas corresponent del tràmite telemàtic, haurà d'annexar-se la DOCUMENTACIÓ que s'aporta a l'expedient de que es tracte, bé a requeriment de l'administració, bé a instància de la persona interessada. Respecte a aquesta documentació: - És recomanable que, en primer lloc, es reunisquen tots els documents que cal presentar (omplits i signats digitalment) i es guarden electrònicament en l'ordinador, de manera que posteriorment pugueu incorporar-los en el pas corresponent del tràmit telemàtic. - IMPORTANT: tots els documents certificats o signats que es presenten telemàticament s'han d'enviar en format PDF i han d'incorporar les SIGNATURES DIGITALS de la/les persona/ones o entitat/s que els subscriguen. - En el requeriment rebut, o bé, si és el cas, en l'apartat denominat "Quina documentació s'ha de presentar?" del tràmit de la Guia Prop a què corresponga l'expedient obert al qual es realitza l'aportació, apareixerà la llista de documents que cal presentar. - Si hi ha un model normalitzat, el document haurà de presentar-se en aquest (en molts casos està disponible en l'apartat "Impresos associats" del tràmit de la Guia Prop al qual corresponga l'expedient obert). Si no hi ha aquest model, els documents els haurà de crear o demanar la persona sol·licitant per a poder-los adjuntar mitjançant aquest tràmit telemàtic. - En el tràmit telemàtic s'indica la grandària màxima permesa dels documents a annexar i els seus possibles formats o extensions (pdf, doc, odt, xls, ods, zip, etc.). Comprove'ls abans de realitzar l'aportació. Si la grandària màxima admesa per este tràmit telemàtic no li permet annexar tots els documents que ha d'aportar a l'expedient, pot presentar els que falten realitzant una nova aportació a eixe expedient utilitzant una altra vegada este tràmit telemàtic. Açò és possible fer-ho tantes vegades com necessite.

Presentació

Presentació

Telemàtica
1. L'aportació de documentació mitjançant aquest tràmit NOMÉS pot realitzar-se DE MANERA TELEMÀTICA. 2. Fent clic en l'enllaç directe que acaba d'indicar-se o en l'enllaç "Tramitar amb certificat" (que figura de color roig a l'inici d'aquest tràmit de la Guia Prop), s'accedeix al tràmit telemàtic, que permet emplenar el formulari web de sol·licitud d'aportació, annexar a continuació la documentació que s'aporta, realitzar la presentació telemàtica de tot això i obtindre el corresponent justificant de registre (que també estarà disponible en la Carpeta Ciutadana de la persona sol·licitant; vegeu enllaç directe a ella en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit). 3. Disposeu de més informació sobre la tramitació telemàtica en l'adreça següent: https://www.gva.es/va/web/administracion-online/faqs-servicis-en-linia Reviseu la llista de preguntes freqüents detallades en aquesta adreça. Si teniu algun problema en la tramitació telemàtica, comproveu si hi ha alguna indicació en aquestes per a solucionar-lo. En cas que continueu necessitant ajuda, per favor, notifiqueu-ho a través d'un dels següents correus electrònics, en funció del tipus de problema de què es tracte: - Per a consultes sobre el contingut del tràmit: prop@gva.es - Per a incidències informàtiques: generalitat_en_red@gva.es

Observacions

Observacions

Els previstos en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o bé en la normativa específica aplicable a l'expedient administratiu del qual es tracte.

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa

No