• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

Justificació d'ajudes econòmiques destinades al manteniment dels gabinets psicopedagògics escolars de titularitat d'ajuntaments, mancomunitats de municipis i entitats locals menors, concedides per la resolució de 14 de juny de 2019, de la Direcció General de Centres i Personal Docent.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Justificació d'ajudes econòmiques destinades al manteniment dels gabinets psicopedagògics escolars de titularitat d'ajuntaments, mancomunitats de municipis i entitats locals menors, concedides per la resolució de 14 de juny de 2019, de la Direcció General de Centres i Personal Docent.

  Objecte del tràmit

  La justificació de les ajudes concedides per resolució de 14 de juny de 2019, de la Direcció General de Centres Docents (DOGV núm 8633 de 12 de juny de 2019), destinades al manteniment dels gabinets psicopedagògics escolars dependents d'ajuntaments, mancomunitats de municipis i entitats locals menors de la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2019.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Podran justificar les dites ajudes els ajuntaments, mancomunitats de municipis o entitats locals menors que gestionen o financen gabinets psicopedagògics escolars en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, que tinguen la subvenció concedida per la resolució de 14 de juny de 2019.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini per a l'ompliment i presentació via telemàtica de la justificació de les ajudes serà del 13 de setembre al 26 de setembre de 2019, ambdós inclosos.(DOGV nº 8633, de 12/09/2019)

  Els Ajuntaments, mancomunitats i entitats locals menors hauran de disposar de certificat de ciutadà, certificat d'entitat, certificat d'empleat públic de la (ACCV) Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana o DNI electrònic.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Les justificacions s'ompliran pel representant de l'entitat local i s'utlitzaran exclusivament els mitjans electrònics facilitats pels servidors d'informació de la Generalitat.

  Per a això s'accedirà a l'apartat de Servicis en línia de la Seu Electrònica de la Generalitat Valenciana a través https://sede.gva.es

  Documentació a presentar junt amb la justificació per mitjans telemàtics.
  Annex I
  Annex II. GASTOS PERSONAL GABINET PSICOPEDAGÒGIC (personal funcionari o laboral)
  ANNEX III GASTOS PERSONAL GABINET PSICOPEDAGÒGIC (contractació per prestació de servicis).
  ANNEX IV GASTOS MATERIAL DIDÀCTIC
  ANNEX V ALTRES GASTOS CORRENTS

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.