Presentació de la memòria resum dels centres autoritzats per al tractament dels vehicles al final de la seua vida útil (CAT).

Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori

Codi SIA: 211952
|
Codi GVA: 17471
Descarregar informació
Termini obert

Des de 01-01-2020

 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

El tràmit té per objecte la presentació anual de la memòria de gestió relativa a les operacions de preparació per a la reutilització, reciclatge i altres formes de valorització relativa als vehicles al final de la seua vida útil.

Terminis
Sol·licitudTermini obert
01-01-2020
Normativa
 • Directiva 2008/98/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 19 de novembre de 2008, sobre els residus, i per la qual es deroguen determinades...
 • Llei 7/2022, de 8 d'abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular (BOE núm. 85, de 09/04/2022).
 • Llei 5/2022, de 29 de novembre, de la Generalitat, de Residus i Sòls contaminats per al foment de l'economia circular a la Comunitat Valenciana...
 • Reial decret 265/2021, de 13 d'abril, sobre els vehicles al final de la seua vida útil, i pel qual es modifica el Reglament general de vehicles,...

A qui va dirigit

Ciutadania
Empreses
Persones interessades

Els centres autoritzats per al tractament dels vehicles al final de la seua vida útil a la Comunitat Valenciana.

Sol·licitud

Termini
Des de 01-01-2020

La memòria resum referida a la gestió realitzada l'any natural anterior es presentarà abans de l'1 de març de cada any, en aplicació de l'art. 65.1 de la Llei 7/2022, de 8 d'abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular.

Documentació
El contingut de la memòria resum es formalitzarà omplint les dades requerides en el procediment telemàtic i en l'arxiu excel, que s'adjunta en l'enllaç, amb la informació resumida de l'arxiu cronològic.
Forma de presentació

Resolució

Observacions

Els que preveu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 02/10/2015).

Sancions
L'incompliment de les obligacions imposades en les autoritzacions, així com el retard en el subministrament d'informació que calga proporcionar a l'Administració, d'acord amb el que estableix la normativa aplicable, està tipificat com a infracció en la Llei 7/2022, de 8 d'abril, de residus i sòls...
Saber més