Ajudes a la valoració dels productes de qualitat agroalimentària diferenciada de la Comunitat Valenciana.

Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

Codi SIA: 1639065
|
Codi GVA: 18712
Descarregar informació
Temini tancat
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Al·legació/Aportació
 • Resolució
 • Justificació
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

A qui va dirigit

Ciutadania
Empreses
Persones interessades

Podran ser beneficiaris d'aquestes ajudes les universitats, els centres d'investigació i els organismes de transferència tecnològica, tots aquests de naturalesa pública, que tinguen com a principal objectiu realitzar de manera independent investigació fonamental, industrial o desenvolupament...

Saber més
Requisits

Seran subvencionables els projectes d'investigació, desenvolupament i innovació que tinguen com a finalitat: a) Millorar els sistemes, els mètodes i les tècniques de producció/elaboració dels productes de qualitat agroalimentària diferenciada que permeten desenvolupar aquests productes de forma...

Saber més

Com es tramita

Òrgans de tramitació

Sol·licitud

Termini
Temini tancat

El termini de presentació de les sol·licituds d'ajudes serà d'un mes i s'iniciarà l'endemà de la publicació de l'extracte de la resolució de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV 9616 de 13.06.2023).

Forma de presentació
Telemàtica
Com que els sol·licitants són persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estan obligats a relacionar-se amb aquestes a través de mitjans electrònics, per la qual cosa, la presentació de...
Saber més

  Resolució

  Termini màxim
  El termini màxim per a la resolució i notificació del procediment serà de 6 mesos, a comptar de la publicació de la corresponent convocatòria d'ajudes en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. El venciment del termini màxim, sense haver-se notificat la resolució, legitima els interessats...
  Saber més
  Observacions

  Contra la resolució que, en el seu cas, es dicte, es podran interposar els recursos pertinents, d'acord amb el que preveu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  Justificació

  Termini
  Temini tancat
  Forma de presentació
  Telemàtica
  Atés que els sol·licitants són persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, estan obligades a relacionar-se amb elles a través de mitjans electrònics, per la qual cosa la presentació de...
  Saber més