Detall de Procediment

Aportació documental telemàtica a un expedient d'ajudes per realització de l'Informe d'Avaluació de l'Edifici (IEEV.CV). Convocatòria de 2023

Codi SIA: 268215
Codi GUC: 18902
Organisme: Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge
Termini de sol·licitud: OBERT des de 06-02-2023
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

El tràmit té per objecte la presentació telemàtica de documentació a un expedient de sol·licitud d'ajudes per realització de l'Informe d'Avaluació de l'Edifici (IEEV.CV), corresponents a l'exercici 2023, com a conseqüència d'una publicació d'inconvenients o un requeriment per part de l'Administració o, si és el cas, a iniciativa de la part interessada.

Observacions

Per a presentar la sol·licitud serà imprescindible que dispose d'un dels següents mecanismes d'autenticació electrònica per a poder verificar la seua identitat: a) Cl@ve permanent: Sistema d'autenticació dissenyat per a persones que necessiten accedir sovint als serveis electrònics de l'Administració. Es basa en l'ús d'un codi d'usuari, el seu DNI o NIE, i d'una contrasenya que s'estableix en el procés d'activació i que només ha de ser coneguda pel ciutadà. Per als serveis d'administració electrònica que requerisquen un nivell de seguretat elevat, el sistema reforça l'autenticació amb la sol·licitud d'introducció d'un codi numèric d'un sol ús (OTP). Podrà sol·licitar-ho en alguna de les diferents oficines de Registre CL@VE habilitades per a això, que trobarà en la URL: https://administracion.gob.es/pag_Home/va/atencionCiudadana/encuentraTuOficina/OficinasRegistro_CLAVE.html b) Certificat electrònic (incloent el DNI-e) emés pels prestadors de serveis autoritzats pel Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme.

Requisits

Tindre un expedient en tramitació davant de la conselleria competent en matèria d'Habitatge, de sol·licitud d'ajudes per realització de l'IEEV.CV, corresponent a la convocatòria de 2023.

Qui pot sol·licitar-ho?

L'aportació documental telemàtica o l'esmena ha d'efectuar-la la mateixa persona que va formalitzar, en el seu moment, la petició de l'ajuda (la persona sol·licitant o, si escau, la representant legal a aquest efecte). Si no és així, ha d'acreditar la seua qualificació/representació per a això.

Termini

L'aportació de documentació per a completar o esmenar un expedient d'ajudes per realització de l'IEEV.CV, podrà realitzar-se fins que concloga el període d'esmena d'inconvenients a les sol·licituds d'ajudes que a aquest efecte es publique en la Web de la Conselleria.

Documentació

La requerida o que es considere convenient aportar, adjuntant-la en format pdf i utilitzant, si escau, els impresos associats que corresponguen, degudament emplenats i signats, a seleccionar entre els que es troben a la seua disposició en l'apartat subsegüent d'aquest detall de procediment.

Presentació

Telemàtica
1. Per a iniciar el tràmit telemàtic haurà de punxar en la icona superior "Tramitar amb certificat" d'aquesta mateixa pàgina, on la persona que aporta la documentació s'identificarà amb un certificat de signatura digital acceptat per la Generalitat. Haurà de disposar de certificat electrònic reconegut per l'ACCV o DNI electrònic. També pot tramitar utilitzant el sistema de CL@VE-PERMANENT de l'Estat. Amb aquest sistema d'autenticació i signatura, no necessita disposar de certificat en el seu equip ni usar Java o AUTOSIGNATURA (Veure enllaços de l'apartat Informació Complementària). 2. 2. S'haurà de seleccionar l'expedient que corresponga entre els que oferisca l'aplicació en funció de la identificació (DNI-NIE-NIF) de la persona o comunitat de propietaris sol·licitant de l'ajuda. 3. A continuació, s'adjuntaran els documents en format pdf que hagen sigut requerits per l'Administració o que es consideren oportuns per a incorporar a l'expedient d'ajudes. 4. Finalment ho registrarà d'entrada, a través del registre telemàtic. La documentació serà valorada pel personal de la Conselleria encarregat de la tramitació de l'expedient, per a la seua incorporació al mateix si escau.

On consultar dubtes sobre el tràmit