Aportació documental telemàtica a un expedient d'ajudes per realització de l'Informe d'Avaluació de l'Edifici (IEEV.CV). Convocatòria de 2023

Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge

Codi SIA: 268215
|
Codi GVA: 18902
Descarregar informació
Termini obert

Des de 06-02-2023

 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

El tràmit té per objecte la presentació telemàtica de documentació a un expedient de sol·licitud d'ajudes per realització de l'Informe d'Avaluació de l'Edifici (IEEV.CV), corresponents a l'exercici 2023, com a conseqüència d'una publicació d'inconvenients o un requeriment per part de...

Saber més
Terminis
Sol·licitudTermini obert
06-02-2023
Observacions

Per a presentar la sol·licitud serà imprescindible que dispose d'un dels següents mecanismes d'autenticació electrònica

per a poder verificar la seua identitat:

 

a) Cl@ve permanent: Sistema d'autenticació dissenyat per a persones que necessiten accedir sovint als serveis

electrònics de l'Administració. Es basa en l'ús d'un codi d'usuari, el seu DNI o NIE, i d'una contrasenya que s'estableix

en el procés d'activació i que només ha de ser coneguda pel ciutadà. Per als serveis d'administració electrònica que

requerisquen un nivell de seguretat elevat, el sistema reforça l'autenticació amb la sol·licitud d'introducció d'un codi

numèric d'un sol ús (OTP).

 

Podrà sol·licitar-ho en alguna de les diferents oficines de Registre CL@VE habilitades per a això, que trobarà en la URL:

 

https://administracion.gob.es/pag_Home/va/atencionCiudadana/encuentraTuOficina/OficinasRegistro_CLAVE.html

 

b) Certificat electrònic (incloent el DNI-e) emés pels prestadors de serveis autoritzats pel Ministeri d'Indústria, Comerç

i Turisme.

A qui va dirigit

Ciutadania
Persones interessades

L'aportació documental telemàtica o l'esmena ha d'efectuar-la la mateixa persona que va formalitzar, en el seu moment, la petició de l'ajuda (la persona sol·licitant o, si escau, la representant legal a aquest efecte). Si no és així, ha d'acreditar la seua qualificació/representació per a això.

Requisits

Tindre un expedient en tramitació davant de la conselleria competent en matèria d'Habitatge, de sol·licitud d'ajudes per realització de l'IEEV.CV, corresponent a la convocatòria de 2023.

Sol·licitud

Termini
Des de 06-02-2023

L'aportació de documentació per a completar o esmenar un expedient d'ajudes per realització de l'IEEV.CV, podrà realitzar-se fins que concloga el període d'esmena d'inconvenients a les sol·licituds d'ajudes que a aquest efecte es publique en la Web de la Conselleria.

Documentació
La requerida o que es considere convenient aportar, adjuntant-la en format pdf i utilitzant, si escau, els impresos associats que corresponguen, degudament emplenats i signats, a seleccionar entre els que es troben a la seua disposició en l'apartat subsegüent d'aquest detall de procediment.
Forma de presentació
Telemàtica
1. Per a iniciar el tràmit telemàtic haurà de punxar en la icona superior "Tramitar amb certificat" d'aquesta mateixa pàgina, on la persona que aporta la documentació s'identificarà amb un certificat de signatura digital acceptat per la Generalitat. Haurà de disposar de certificat electrònic...
Saber més