• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

EL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ, PEL QUAL ES DECLARA L'ESTAT D'ALARMA PER A LA GESTIÓ DE LA SITUACIÓ DE CRISI SANITÀRIA OCASIONADA PEL COVID-19, EN LA SEUA DISPOSICIÓ ADDICIONAL TERCERA DISPOSA QUE SE SUSPENEN TERMES I S'INTERROMPEN TERMINIS PER A LA TRAMITACIÓ DELS PROCEDIMENTS DE LES ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC. EL CÒMPUT DELS TERMINIS ES REPRENDRÀ EN EL MOMENT EN QUÈ PERDA VIGÈNCIA EL PRESENT REIAL DECRET O, EN EL SEU CAS, LES PRÒRROGUES D'AQUEST.

EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA LA SUSPENSIÓ DE TERMINIS PROCEDIMENTALS ES REGEIX PEL REIAL DECRET LLEI 8/20 (BOE Núm. 73 DE 18/3/2020). EL TERMINI PER A PRESENTAR AUTOLIQUIDACIONS DE TRIBUTS GESTIONATS PER L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (*ATV) ES REGEIX PEL DECRET LLEI 1/2020 (DOGV Núm. 8774 DE 30/3/2020) I EL SEU *CORRECIÓN D'ERRORS (DOGV Núm. 8878 BIS DE 1/4/20220).

TECE - Aportació documental telemàtica o presencial per a completar un expedient del Programa d'ajudes al lloguer d'habitatge o del Programa de joves per a lloguer d'habitatge, corresponent a la convocatòria de l'any 2020.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECE - Aportació documental telemàtica o presencial per a completar un expedient del Programa d'ajudes al lloguer d'habitatge o del Programa de joves per a lloguer d'habitatge, corresponent a la convocatòria de l'any 2020.

  Objecte del tràmit

  El tràmit té com a objecte la presentació telemàtica o presencial de documents per a completar o esmenar un expedient obert del Programa d'ajudes al lloguer d'habitatge o del Programa de joves per a lloguer d'habitatge, corresponent a l'exercici 2020.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  L'aportació documental o l'esmena, si és el cas, l'ha de realitzar la persona sol·licitant (o el representant legal) de l'ajuda que es tramita en la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica.

  Requeriments

  Tindre un expedient en tramitació del Programa d'ajudes al lloguer d'habitatge de l'exercici 2020.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Si s'ha rebut un requeriment (d'esmena o d'una altra mena), la documentació s'ha d'aportar en el termini que la Direcció General d'Emergència Habitacional, Funció Social de l'Habitatge i Observatori de l'Hàbitat i Regeneració Urbana o els serveis territorials hagen establit en el requeriment.

  - En cas que finalitze el termini d'esmena d'errors de l'expedient d'ajudes, si s'aportara documentació per a completar o esmenar aquest expedient, pot no tindre's en compte a l'hora d'adoptar la resolució corresponent.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  Els documents es podran presentar, també, per registre d'entrada, en aquest cas preferentment en:

  REGISTRE DEL SERVEI TERRITORIAL D'HABITATGE I ARQUITECTURA BIOCLIMÀTICA - ALACANT
  AV. AGUILERA, 1Ver plano
  03007 Alacant/Alicante
  Tel: 012
  REGISTRE DEL SERVEI TERRITORIAL D'HABITATGE I ARQUITECTURA BIOCLIMÀTICA - VALÈNCIA
  C/ GREGORI GEA, 27Ver plano
  46009 València
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'HABITATGE, OBRES PÚBLIQUES I VERTEBRACIÓ DEL TERRITORI - CASTELLÓ
  AV. DEL MAR, 16Ver plano
  12003 Castelló de la Plana
  Tel: 012

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=VIV_APDAYU&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=18916

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Impresos associats

  SOL·LICITUD GENERAL - PROCEDIMENTS

  Inici
 • Com sol·licitar-ho? Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=VIV_APDAYU&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=18916

  Tramitació

  1. Per a iniciar el tràmit telemàtic heu de fer clic en la icona superior, "Tramitar amb certificat", d'aquesta mateixa pàgina, en què la persona sol·licitant s'ha d'identificar amb un certificat de signatura digital acceptat per la Generalitat.
  Heu de disposar de certificat electrònic reconegut per l'ACCV o DNI electrònic (vegeu els enllaços de l'apartat "Informació complementària").

  2. S'hi han d'aportar, obligatòriament, les dades de l'expedient per al qual s'aporta la documentació: Nom i cognoms o raó social de la persona sol·licitant i el seu número de DNI-NIE-NIF, així com el número de l'expedient.

  3. A continuació, s'hi han d'adjuntar els documents electrònics que considereu oportuns per a adjuntar a l'expedient d'ajudes per al qual se us requereix.

  4. Finalment, es registrarà d'entrada, per mitjà del registre telemàtic.

  La documentació s'incorporarà a l'expedient i serà valorada pel personal de la conselleria encarregat de la tramitació de l'expedient.

  Inici
 • Informació complementària

  Enllaços

  Consulta de notificacions per a persones sol·licitants d'ajudes d'habitatge.

  Enllaç web ajudes de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica.

  Sistemes de signatura electrònica admesos o usats en la seu.

  Sistemes de verificació de signatura.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.