Detall de Procediment

TECE -NOMÉS PER A AJUDES SOL·LICITADES ABANS DEL 2022. Aportació documental telemàtica o presencial per a completar un expedient ja iniciat dels programes d'ajudes de la direcció general competent en emergència residencial i funció social de l'habitatge.

Codi SIA: 279237
Codi GUC: 18916
Organisme: Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

El tràmit té per objecte la presentació telemàtica de documents, amb o sense certificat digital (es pot adjuntar documentació en pdf, queda registrada, per la qual cosa no cal registrar-la en cap òrgan de registre), o presencial per a completar i/o esmenar un expedient iniciat dels programes d'ajudes de la direcció general competent en emergència habitacional i funció social de l'habitatge. En aquest tràmit també es podran incloure les justificacions del pagament dels rebuts corresponents a la renda de lloguer quan l'administració li'ls sol·licite.

Requisits

Tindre un expedient ja iniciat dels programes d'ajudes de la direcció general competent en emergència habitacional i funció social de l'habitatge.

Qui pot sol·licitar-ho?

L'aportació documental o l'esmena, si és el cas, l'ha de realitzar la persona sol·licitant (o el representant legal) de l'ajuda que es tramita en la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica.

Termini

- Si heu oblidat presentar la documentació, una vegada realitzada la vostra sol·licitud d'ajudes, podreu incloure-la en aquest tràmit només durant el termini de presentació de sol·licituds. - Si heu rebut un requeriment (d'esmena o d'una altra mena), la documentació s'ha d'aportar en el termini que la Direcció General d'Emergència Habitacional, Funció Social de l'Habitatge i Observatori de l'Hàbitat i Regeneració Urbana o els serveis territorials hagen establit en el requeriment. En cas que finalitze el termini d'esmena d'errors de l'expedient d'ajudes, si s'aporta documentació per a completar-lo o esmenar-lo, no es trindrà en compte. - Quan l'administració li requerisca que aporte els justificants del pagament dels rebuts corresponents a la renda de lloguer no aportats en la sol·licitud, els haurà de presentar en el termini indicat en aquest requirimient i en la pàgina web de l'ajuda sol·licitada.

Documentació

Presentació

Presencial
Per a més diligència en la gestió administrativa és preferible presentar la documentació telemàticament, tant si es disposa de certificat digital com si no, com s'indica en l'apartat "Tramitació". Es pot adjuntar documentació en pdf, queda registrada, per la qual cosa no cal registrar-la en cap òrgan de registre. En aquest tràmit també es podran incloure les justificacions del pagament dels rebuts corresponents Els documents es podran presentar també per registre d'entrada en els registres de les direccions territorials i en els que preveu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (oficines PROP, ajuntaments, etc., per registre d'entrada dirigits a la direcció territorial de la província corresponent).
Telemàtica
Aquest tràmit es pot realitzar tant si es disposa de certificat digital com si no (es pot adjuntar documentació en pdf, queda registrada, per la qual cosa no cal registrar-la en cap òrgan de registre). 1) Si disposeu de certificat digital, cliqueu en l'enllaç "Tramitar amb certificat electrònic" o la icona "Tramitar amb certificat" (al principi de la pàgina) i si no disposeu de certificat digital, cliqueu en l'enllaç "Tramitar sense certificat electrònic" o en la icona "Tramitar telemàticament" (al principi de la pàgina). En tots dos casos, ompliu el formulari i adjunteu tota la documentació disponible. 2) Omplisca el formulari, dispose de les dades del nom i cognom del sol·licitant, el seu número de DNI - NIE - NIF. Trie el programa d'ajudes corresponent, després el tipus d'aportació que corresponga: aportació general de documentació, esmena d'objeccions d'ajudes, aportació de rebuts de lloguer...). 3) A continuació, adjunte els documents electrònics que considere oportuns per a incloure'ls a l'expedient d'ajudes corresponent. 4) Finalment, ho registre d'entrada a través del registre telemàtic. La documentació s'incorporarà a l'expedient i només es tindrà en compte sempre que s'haja presentat en termini.

On consultar dubtes sobre el tràmit