Detall de Procediments

TECE -NOMÉS PER A AJUDES SOL·LICITADES ABANS DEL 2022. Aportació documental telemàtica o presencial per a completar un expedient ja iniciat dels programes d'ajudes de la direcció general competent en emergència residencial i funció social de l'habitatge.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECE -NOMÉS PER A AJUDES SOL·LICITADES ABANS DEL 2022. Aportació documental telemàtica o presencial per a completar un expedient ja iniciat dels programes d'ajudes de la direcció general competent en emergència residencial i funció social de l'habitatge.

  Objecte del tràmit

  El tràmit té per objecte la presentació telemàtica de documents, amb o sense certificat digital (es pot adjuntar documentació en pdf, queda registrada, per la qual cosa no cal registrar-la en cap òrgan de registre), o presencial per a completar i/o esmenar un expedient iniciat dels programes d'ajudes de la direcció general competent en emergència habitacional i funció social de l'habitatge.

  En aquest tràmit també es podran incloure les justificacions del pagament dels rebuts corresponents a la renda de lloguer quan l'administració li'ls sol·licite.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  L'aportació documental o l'esmena, si és el cas, l'ha de realitzar la persona sol·licitant (o el representant legal) de l'ajuda que es tramita en la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica.

  Requeriments

  Tindre un expedient ja iniciat dels programes d'ajudes de la direcció general competent en emergència habitacional i funció social de l'habitatge.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  - Si heu oblidat presentar la documentació, una vegada realitzada la vostra sol·licitud d'ajudes, podreu incloure-la en aquest tràmit només durant el termini de presentació de sol·licituds.

  - Si heu rebut un requeriment (d'esmena o d'una altra mena), la documentació s'ha d'aportar en el termini que la Direcció General d'Emergència Habitacional, Funció Social de l'Habitatge i Observatori de l'Hàbitat i Regeneració Urbana o els serveis territorials hagen establit en el requeriment.

  En cas que finalitze el termini d'esmena d'errors de l'expedient d'ajudes, si s'aporta documentació per a completar-lo o esmenar-lo, no es trindrà en compte.

  - Quan l'administració li requerisca que aporte els justificants del pagament dels rebuts corresponents a la renda de lloguer no aportats en la sol·licitud, els haurà de presentar en el termini indicat en aquest requirimient i en la pàgina web de l'ajuda sol·licitada.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  Per a més diligència en la gestió administrativa és preferible presentar la documentació telemàticament, tant si es disposa de certificat digital com si no, com s'indica en l'apartat "Tramitació". Es pot adjuntar documentació en pdf, queda registrada, per la qual cosa no cal registrar-la en cap òrgan de registre.

  En aquest tràmit també es podran incloure les justificacions del pagament dels rebuts corresponents

  Els documents es podran presentar també per registre d'entrada en els registres de les direccions territorials i en els que preveu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (oficines PROP, ajuntaments, etc., per registre d'entrada dirigits a la direcció territorial de la província corresponent).

  REGISTRE DEL SERVEI TERRITORIAL D'HABITATGE I ARQUITECTURA BIOCLIMÀTICA - VALÈNCIA
  C/ GREGORI GEA, 27Ver plano
  46009 València
  Tel: 012
  REGISTRE DEL SERVEI TERRITORIAL D'HABITATGE I ARQUITECTURA BIOCLIMÀTICA - ALACANT
  AV. AGUILERA, 1Ver plano
  03007 Alacant/Alicante
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL DE POLÍTICA TERRITORIAL, OBRES PÚBLIQUES I MOBILITAT - CASTELLÓ
  AV. DEL MAR, 16Ver plano
  12003 Castelló de la Plana
  Tel: 012

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar sense certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=VIV_APDAYU_SF&version=1&login=a&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=18916

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=VIV_APDAYU&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=18916

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Impresos associats

  SOL·LICITUD GENERAL - PROCEDIMENTS

  Inici
 • Com sol·licitar-ho? Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar sense certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=VIV_APDAYU_SF&version=1&login=a&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=18916

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=VIV_APDAYU&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=18916

  Tramitació

  Aquest tràmit es pot realitzar tant si es disposa de certificat digital com si no (es pot adjuntar documentació en pdf, queda registrada, per la qual cosa no cal registrar-la en cap òrgan de registre).


  1) Si disposeu de certificat digital, cliqueu en l'enllaç "Tramitar amb certificat electrònic" o la icona "Tramitar amb certificat" (al principi de la pàgina) i si no disposeu de certificat digital, cliqueu en l'enllaç "Tramitar sense certificat electrònic" o en la icona "Tramitar telemàticament" (al principi de la pàgina). En tots dos casos, ompliu el formulari i adjunteu tota la documentació disponible.

  2) Omplisca el formulari, dispose de les dades del nom i cognom del sol·licitant, el seu número de DNI - NIE - NIF. Trie el programa d'ajudes corresponent, després el tipus d'aportació que corresponga: aportació general de documentació, esmena d'objeccions d'ajudes, aportació de rebuts de lloguer...).

  3) A continuació, adjunte els documents electrònics que considere oportuns per a incloure'ls a l'expedient d'ajudes corresponent.

  4) Finalment, ho registre d'entrada a través del registre telemàtic.

  La documentació s'incorporarà a l'expedient i només es tindrà en compte sempre que s'haja presentat en termini.

  Inici
 • Informació complementària

  Enllaços

  Consulta de notificacions per a persones sol·licitants d'ajudes d'habitatge.

  Enllaç web ajudes de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica.

  Sistemes de signatura electrònica admesos o usats en la seu.

  Sistemes de verificació de signatura.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.