• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

TECE - Aportació documental per a completar un expedient del Programa d'ajudes al lloguer d'habitatge o del Programa de joves per a lloguer d'habitatge, corresponent a la convocatòria de l'any 2019, per a l'aportació de REBUTS que justifiquen el pagament del lloguer.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECE - Aportació documental per a completar un expedient del Programa d'ajudes al lloguer d'habitatge o del Programa de joves per a lloguer d'habitatge, corresponent a la convocatòria de l'any 2019, per a l'aportació de REBUTS que justifiquen el pagament del lloguer.

  Objecte del tràmit

  El tràmit té per objecte la presentació telemàtica o presencial dels rebuts justificatius de l'abonament de la renda del lloguer d'un expedient de sol·licitud d'ajudes del Programa d'ajudes al lloguer d'habitatge o del Programa de joves per a lloguer d'habitatge, corresponent a l'exercici 2019.

  Per a rebre el pagament de l'ajuda concedida per al lloguer és necessari aportar els rebuts bancaris justificatius de l'abonament de la renda del lloguer de l'any 2019.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  L'aportació documental o l'esmena, si és el cas, l'ha de realitzar la persona sol·licitant (o el representant legal) de l'ajuda que es tramita en la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica.

  Requeriments

  Tindre un expedient en tramitació del Programa d'ajudes al lloguer d'habitatge de l'exercici 2019.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Disposa d'1 mes, a partir de l'endemà de la publicació de les resolucions de 27 de novembre de 2019, de la Direcció General d'Emergència Habitacional, Funció Social de l'Habitatge i Observatori de l'Hàbitat i Segregació Urbana, és a dir, del 3 de desembre de 2019 al 2 de gener de 2020, per a presentar els rebuts bancaris corresponents als mesos transcorreguts a partir del moment de la presentació de la sol·licitud (febrer-març) fins al mes de novembre de 2019.

  Els rebuts dels últims mesos (novembre i desembre), no disponibles en el termini citat en el paràgraf anterior, podrà presentar-los fins al mes de gener de 2020.

  La presentació dels rebuts justificatius com més prompte millor permetrà agilitar el procés del pagament de l'ajuda.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  Els documents es podran presentar, també, per registre d'entrada, en aquest cas preferentment en:

  REGISTRE DEL SERVEI TERRITORIAL D'HABITATGE I REHABILITACIÓ - ALACANT
  AV. AGUILERA, 1Ver plano
  03007 Alacant/Alicante
  Tel: 012
  REGISTRE DEL SERVEI TERRITORIAL D'HABITATGE I REHABILITACIÓ - VALÈNCIA
  C/ GREGORI GEA, 27Ver plano
  46009 València
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'HABITATGE, OBRES PÚBLIQUES I VERTEBRACIÓ DEL TERRITORI - CASTELLÓ
  AV. DEL MAR, 16Ver plano
  12003 Castelló de la Plana
  Tel: 012

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=VIV_APDAYU&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=18916

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Impresos associats

  SOL·LICITUD GENERAL - PROCEDIMENTS

  Inici
 • Com sol·licitar-ho? Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=VIV_APDAYU&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=18916

  Tramitació

  1. Per a iniciar el tràmit telemàtic heu de fer clic en la icona superior, "Tramitar amb certificat", d'aquesta mateixa pàgina, en què la persona sol·licitant s'ha d'identificar amb un certificat de signatura digital acceptat per la Generalitat.
  Heu de disposar de certificat electrònic reconegut per l'ACCV o DNI electrònic (vegeu els enllaços de l'apartat "Informació complementària").

  2. S'hi han d'aportar, obligatòriament, les dades de l'expedient per al qual s'aporta la documentació: Nom i cognoms o raó social de la persona sol·licitant i el seu número de DNI-NIE-NIF, així com el número de l'expedient.

  3. A continuació, s'hi han d'adjuntar els documents electrònics que considereu oportuns per a adjuntar a l'expedient d'ajudes per al qual se us requereix.

  4. Finalment, es registrarà d'entrada, per mitjà del registre telemàtic.

  La documentació s'incorporarà a l'expedient i serà valorada pel personal de la conselleria encarregat de la tramitació de l'expedient.

  Inici
 • Informació complementària

  Enllaços

  Consulta de notificacions per a persones sol·licitants d'ajudes d'habitatge

  Enllaç web ajudes Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

  Sistemes de signatura electrònica admesos o usats en la seu

  Sistemes de verificació de signatura

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.