Detall de Procediments

Aportació o esmena de documentació de la subvenció en règim competitiva a entitats locals, per a programes de promoció dels drets de la infància i de participació infantil.