Convocatòria de subvencions per a l'exercici 2024 a entitats del tercer sector d'acció social per al finançament de projectes d'itineraris integrats per a la inserció sociolaboral de persones en situació o risc d'exclusió social

Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge

Codi SIA: 687345
|
Codi GVA: 19128
Descarregar informació
Temini tancat
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Procediments relacionats
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Esmena
 • Al·legació/Aportació
 • Altres tràmits
 • Desistiment
 • Renúncia
 • Recurs d'alçada
 • Recurs de reposició
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Les subvencions s'atorgaran per a la realització de projectes de desenvolupament d'itineraris integrats per a la inserció sociolaboral de persones en situació o risc d'exclusió social que es desenvolupen en l'àmbit de territorial de la Comunitat Valenciana

Terminis
Sol·licitudTemini tancat
Al·legació/AportacióTermini obert
EsmenaTermini obert
Observacions

Annex I: Sol·licitud de subvencions per la qual es convoquen per a l'exercici 2024 les subvencions dirigides al desenvolupament d'itineraris integrats per a la inserció sociolaboral de persones en situació o risc d'exclusió social, per a Entitats del Tercer Sector d'Acció Social. IMPRESOS...

Saber més

A qui va dirigit

Ciutadania
Administració
Persones interessades

Entitats del tercer sector d'acció social

Requisits

Podran concórrer a la present convocatòria de subvencions les entitats sense ànim de lucre que complisquen els requisits establits en article 5.1 de l'Ordre 10/2017, de 29 de novembre, de Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s'estableixen les bases...

Saber més

Com es tramita

Procés de tramitació
L'òrgan encarregat de l'ordenació i instrucció de l'expedient serà la Direcció General d'Inclusió i Cooperació al Desenvolupament. Quan la sol·licitud no reunisca els requisits exigits, o no s'acompanye la documentació necessària d'acord amb l'Orde, es requerirà a la persona interessada perquè en...
Saber més
Criteris de valoració
Criteris objectius per a les Entitats del Tercer Sector d'Acció Social: a) Criteris relacionats amb l'entitat sol·licitant: 1r Implantació i base social en l'àmbit d'actuació territorial. Es valorarà amb un màxim de 10 punts. 2n Especialització en el treball amb el col·lectiu objecte del...
Saber més
Òrgans de tramitació
L'òrgan encarregat de l'ordenació i instrucció de l'expedient serà la Direcció General d'Inclusió i Cooperació al Desenvolupament. En la citada Direcció es crearà una Comissió d'Avaluació. Esta comissió elaborarà una relació ordenada de sol·licitants de les ajudes convocades d'acord amb els...
Saber més

Sol·licitud

Termini
Temini tancat

El termini per a la presentació serà de 20 dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació de la present resolució de convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. (DOGV núm.9844, de 08.05.2024)

Documentació
Les sol·licituds es presentaran de manera telemàtica en els termes que es determinen en la convocatòria. En la sol·licitud s'emplenarà l'autorització de consulta telemàtica de dades per a ajudes i subvencions. La no autorització suposarà que la interessada haurà d'aportar, juntament amb la...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
La presentació es tramitarà únicament i exclusivament de manera telemàtica en la seu electrònica de la Generalitat.

  Esmena

  Termini
  Termini obert
  Forma de presentació

  Al·legació/Aportació

  Termini
  Termini obert
  Forma de presentació

  Desistiment

  Forma de presentació

  Recurs d'alçada

  Forma de presentació

  Recurs de reposició

  Forma de presentació

  Renúncia

  Forma de presentació