Detall de Procediments

TECG - Sol·licitud d'emissió de DVR (declaració veterinària responsable) per a l'exportació de productes d'origen animal destinats al consum humà.