Aportació de documentació per a la tramitació telemàtica de procediments que depenguen del Servei d'Esport d'Elit i Formació Esportiva de la Direcció General d'Esport (tràmit a utilitzar exclusivament quan no existisca un específic en la Seu electrònica de la Generalitat)

Vicepresidència Primera i Conselleria de Cultura i Esport

Codi SIA: 1161194
|
Codi GVA: 19490
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Aquest tràmit permet l'aportació per via telemàtica de documents a un expedient del l Servei d'Esport d'Elit i Formació Esportiva.

 

L'aportació es pot realitzar:

- Com a conseqüència d'un requeriment del citat Servei.

- Per iniciativa de l'interessat (voluntàriament o per determinar-lo així la normativa aplicable a l'expedient de què es tracte)

Terminis
Sol·licitudTermini obert

A qui va dirigit

Ciutadania
Persones interessades

Les persones interessades, o els seus representants legals, amb expedients oberts (i no arxivats) en el Servei d'Esport d'Elit i Formació Esportiva o que vulguen aportar documentació a aquest servei i no existisca un procediment electrònic específic per a això

Requisits

Per a poder aportar documentació mitjançant aquest tràmit telemàtic s'han de complir els següents requisits:

 

1.- En primer lloc s'ha d'estar en un d'aquests dos supòsits:

a) Haver rebut un REQUERIMENT (d'esmena o un altre tipus) del Servei d'Esport d'Elit i Formació Esportiva, respecte a un expedient administratiu obert (és a dir, no resolt, ni arxivat).

b) Existir un expedient obert en aquest Servei, al qual la persona interessada necessite (és a dir, sense haver sigut requerida per a això) aportar documentació, presentar sol·licitud o bé presentar la seua renúncia o desistiment, segons siga procedent.

 

2.- La persona interessada (física o jurídica) haurà de disposar de signatura electrònica avançada: DNIe (DNI electrònic) o certificats de la FNMT (Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre) o els certificats de persona jurídica, empleat públic o persona física emesos per l'ACCV (Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana). També s'admetran tots els certificats reconeguts inclosos en la Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació (TSL) establits a Espanya, publicada en la seu electrònica del Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme.

Més informació en https://sede.gva.es/es/sede_certificados

 

- Li recomanem que comprove la validesa del certificat en la següent adreça:

https://valide.redsara.es/valide/inicio.html

Si no supera la validació del certificat, haurà de posar-se en contacte amb l'organisme emissor d'aquest.

 

- En el cas de presentar un certificat digital de persona física i actuar en representació d'una altra persona (física o jurídica), s'haurà d'inscriure prèviament en el Registre de Representants davant la Generalitat Valenciana per a la realització de tràmits per via telemàtica.

La informació relativa a aquest Registre està disponible en:

http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=17168&version=amp

i en:

http://www.accv.es/ciudadanos/registro-de-representantes/

Com es tramita

Procés de tramitació

L'aportació de documentació mitjançant aquest tràmit NOMÉS pot realitzar-se DE MANERA TELEMÀTICA.

 

Punxant en l'enllaç directe que acaba d'indicar-se o en l'enllaç "Tramitar amb certificat" (que figura en color roig a l'inici d'aquest tràmit de la Guia Prop), accedirà al tràmit telemàtic, que li permetrà emplenar el formulari web de sol·licitud d'aportació, annexar a continuació la documentació que s'aporta i realitzar la presentació telemàtica de tot això, obtenint el corresponent justificant de registre [(que també estarà disponible en l'Àrea Personal de la persona sol·licitant, a la qual pot accedir-se des de la web de la Generalitat (Web de la Generalitat > Àrea personal) o des de la seua Seu Electrònica (Web de la Generalitat > Seu Electrònica > Accés a l'àrea personal)].

 

La persona interessada s'identificarà amb un certificat de signatura digital acceptat per la Generalitat, és a dir, emés per una entitat autoritzada.

 

Una vegada emplenada la sol·licitud d'aportació de documentació, es validarà i, a continuació, s'adjuntarà l'o els documents electrònics que haja d'aportar.

 

Finalment, una vegada realitzat l'enviament, es registrarà d'entrada per mitjà del registre telemàtic i podrà imprimir una còpia d'aquest.

 

La documentació aportada s'incorporarà a l'expedient obert, i serà analitzada pel personal del Servei d'Esport d'Elit i Formació Esportiva, qui procedirà en conseqüència.

Sol·licitud

Termini
Termini obert

- Si s'ha rebut un requeriment (d'esmena o d'un altre tipus), la documentació s'ha d'aportar en el termini que el servei haja establit en el dit requeriment.

- Així mateix, si la normativa aplicable a l'expedient d'ajudes o subvencions que es tracte fixa un termini de presentació, la documentació ha d'aportar-se en el dit termini.

- En qualsevol altre cas, l'aportació es podrà realitzar en qualsevol moment del procediment anterior a la resolució de l'expedient, mentre no se li haja requerit i l'expedient no estiga arxivat.

Documentació
1. Si es tracta d'un requeriment administratiu, s'han d'aportar els documents que se sol·liciten en aquest. En qualsevol altre cas, s'aportarà bé la documentació que es considere pertinent, o bé la que determine la normativa aplicable a l'expedient que es tracte, segons siga procedent. 2.-...
Saber més
Forma de presentació

Resolució

Observacions

Els previstos en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 02/10/2015).