• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

EL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ, PEL QUAL ES DECLARA L'ESTAT D'ALARMA PER A LA GESTIÓ DE LA SITUACIÓ DE CRISI SANITÀRIA OCASIONADA PEL COVID-19, EN LA SEUA DISPOSICIÓ ADDICIONAL TERCERA DISPOSA QUE SE SUSPENEN I S'INTERROMPEN TERMINIS PER A LA TRAMITACIÓ DELS PROCEDIMENTS DE LES ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC.

EL CÒMPUT DELS TERMINIS ES REPRENDRÀ EN EL MOMENT EN QUÈ PERDA VIGÈNCIA EL PRESENT REIAL DECRET O, EN EL SEU CAS, LES PRÒRROGUES D'AQUEST.

NO SERÀ APLICABLE LA SUSPENSIÓ NI LA INTERRUPCIÓ DE TERMINIS D'AQUELLS PROCEDIMENTS EN ELS QUALS SE N'ESTABLISCA LA CONTINUÏTAT PER MOTIUS D'INTERÉS GENERAL (REIAL DECRET 465/2020, DE 17 DE MARÇ).

EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA LA SUSPENSIÓ DE TERMINIS PROCEDIMENTALS ES REGEIX PEL REIAL DECRET LLEI 8/20 (BOE Núm. 73 DE 18/3/2020). EL TERMINI PER A PRESENTAR AUTOLIQUIDACIONS DE TRIBUTS GESTIONATS PER L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (ATV) ES REGEIX PEL DECRET LLEI 1/2020 (DOGV Núm. 8774 DE 30/3/2020) I EL SEU CORRECIÒ D'ERRORS (DOGV Núm. 8878 BIS DE 1/4/2020).

 

Esmena de documentació de la línia corresponent a la Resolució de 18 de desembre de 2019, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen els acords d'acció en matèria de serveis socials en el sector d'infància i adolescència per a l'any 2020: Servei d'Atenció Telefònica a la Infància i Adolescència i Servei Específic d'Atenció a Abusos en la Infància i l'Adolescència.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Esmena de documentació de la línia corresponent a la Resolució de 18 de desembre de 2019, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen els acords d'acció en matèria de serveis socials en el sector d'infància i adolescència per a l'any 2020: Servei d'Atenció Telefònica a la Infància i Adolescència i Servei Específic d'Atenció a Abusos en la Infància i l'Adolescència.

  Objecte del tràmit

  Possibilitar l'aportació de documentació que haja sigut requerida a les entitats durant la instrucció del procediment per resultar necessària per a la tramitació de la seua sol·licitud.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Les entitats que hagen presentat una sol·licitud d'acció concertada en els programes que s'indiquen a continuació i que hagen sigut requerides per a completar la documentació:

  - Servei d'Atenció Telefònica a la Infància i Adolescència.
  - Servei Específic d'Atenció a Abusos en la Infància i Adolescència.

  Requeriments

  Haver sigut requerit per a l'esmena de la seua sol·licitud per la Direcció General d'Infància i Adolescència.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Deu dies hàbils comptats des de l'endemà de la notificació.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  L'entitat ha d'aportar els documents una vegada esmenats que s'indiquen en el requeriment i en el model de sol·licitud inicial.

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  S'han d'aportar els documents requerits i esmenats.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_APD_SUGUS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=20746

  Tramitació

  Per internet:
  Tramitació amb certificat electrònic o amb algun altre dels sistemes d'identificació admesos.
  En la seu electrònica de la Generalitat: http//sede.gva.es

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Llista de normativa

  Vegeu el tràmit principal.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.