Esmena de la sol·licitud de subvencions per a programes de foment de l'acollida familiar, així com de l'adopció de xiquets i xiquetes amb característiques molt especials.

Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge

Codi SIA: 2443477
|
Codi GVA: 21806
Descarregar informació
Termini obert

Des de 31-01-2023

 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

L'aportació de documentació que haja sigut requerida a les entitats sol·licitants durant la instrucció del procediment perquè resulta necessària per a la tramitació de la seua sol·licitud o quan la sol·licitud no reunisca els requisits exigits.

Terminis
Sol·licitudTermini obert
31-01-2023
Observacions

En el tràmit d'esmena l'entitat ha de seleccionar el número d'expedient que figure en el requeriment d'esmena.

Normativa
 • ORDRE 2/2021, d'11 de març, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s'aproven les bases reguladores de...
 • RESOLUCIÓ de 28 de desembre de 2022, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen subvencions...

A qui va dirigit

Ciutadania
Empreses
Administració
Persones interessades

Les entitats privades sense ànim de lucre d'iniciativa social, que hagen sigut requerides respecte de la seua sol·licitud per als programes de foment de l'acollida familiar, així com l'adopció de xiquets, xiquetes i adolescents amb característiques molt especials.

Requisits

Haver sigut requerit per a l'esmena de la vostra sol·licitud per la direcció territorial d'Igualtat i Polítiques Inclusives que estiga instruint la sol·licitud.

Com es tramita

Procés de tramitació
Han d'aportar els documents indicats en el requeriment d'esmena en relació amb aquesta convocatòria. Verificació de l'ompliment correcte dins del requeriment: - Correcta l'esmena: continua la tramitació de la sol·licitud. - No correcta l'esmena: resolució en què es considerarà que heu desistit...
Saber més
Òrgans de tramitació

Sol·licitud

Termini
Des de 31-01-2023

Deu dies hàbils, comptats des de l'endemà de la notificació per a esmenar les faltes o acompanyar els documents preceptius amb la indicació del fet que, si no ho feu, es considerarà la vostra petició com a desistida, mitjançant una resolució de la persona titular de la direcció territorial a la...

Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
Exclusivament en la seu electrònica de la GVA En compliment de l'obligació prevista en l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, les sol·licituds s'han de presentar exclusivament per mitjans electrònics. Per a fer-ho, s'ha d'accedir a la seu electrònica...
Saber més

Resolució

Observacions

Aquesta resolució no posa fi a la via administrativa, i es pot interposar contra aquesta, de conformitat amb els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, un recurs d'alçada davant de l'òrgan superior jeràrquic que...

Saber més
Òrgans resolució
Direcció Territorial d'Igualtat i Polítiques Inclusives. En el cas que no hi haja esmena, la direcció territorial resoldrà que es considera la sol·licitud com a desistida.