Detall de Procediment

TECE- Aportació documental telemàtica per a completar un expedient ja iniciat del tràmit TECE - Sol·licitud de les ajudes del Programa de foment del parc d'habitatge en lloguer del Pla estatal d'habitatge 2018-2021. Convocatòria 2021

Codi SIA: 2414046
Codi GUC: 21832
Organisme: Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge
Termini de sol·licitud: OBERT des de 17-09-2021
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

El tràmit té per objecte la presentació telemàtica de documents per a completar i/o esmenar un expedient iniciat a través de sol·licitud de les ajudes del Programa de foment del parc d'habitatge en lloguer del Pla estatal d'habitatge 2018-2021. Convocatòria 2021

Requisits

Tindre un expedient ja iniciat per a la sol·licitud de les ajudes del Programa de foment del parc d'habitatge en lloguer del Pla estatal d'habitatge 2018-2021. Convocatòria 2021

Qui pot sol·licitar-ho?

L'aportació documental o esmena, si és el cas, la realitzarà la persona o l'entitat que va sol·licitar l'ajuda.

Normativa del procediment

  • ORDRE 7/2021, de 18 de juny, de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, per la qual s'aproven les bases reguladores de les ajudes del programa de foment del parc d'habitatge en lloguer del Pla estatal d'habitatge 2018-2021, i es convoca per a l'any 2021.

Termini

- El termini per a esmenar la documentació requerida una vegada presentada la sol·licitud serà de 10 dies des de la recepció del requeriment d'esmena. En el cas d'haver finalitzat el termini d'esmena d'objeccions de l'expedient d'ajudes, si s'aporta documentació per a completar-lo o esmenar-lo, no es tindrà en compte.

Presentació

Presencial
- Registre General de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica. C/ Democràcia, 77. 46018 València Torre I. - Direccions territorials: Alacant: av. Aguilera, 1- entreplanta. 03007 Alacant Castelló: av. de la Mar, 16. 12003 Castelló València: c/ Gregori Gea, 27. 46009 València - Altres mitjans establits en la legislació sobre procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Telemàtica
S'aportarà la documentació a través del corresponent enllaç.

On consultar dubtes sobre el tràmit

Procés de tramitació

1. Per a iniciar el tràmit telemàtic, heu de clicar en l'enllaç "Tramitar amb certificat electrònic" o en la icona "Tramitar amb certificat" (al principi de la pàgina), per a la qual cosa heu d'utilitzar el certificat de representant de l'ajuntament o entitat, reconegut i emés per l'ACCV. 2. Omplir el formulari. 3. A continuació, adjunteu els documents electrònics que considereu oportuns per a incloure'ls en l'expedient d'ajudes corresponent. 4. Registreu i envieu. 5. Finalment, registreu-ho d'entrada a través del registre telemàtic. La documentació s'incorporarà a l'expedient i només es tindrà en compte sempre que s'haja presentat dins del termini.

òrgans de tramitació

Direcció General d'Habitatge i Regeneració Urbana

Òrgans resolució

Direcció General d'Habitatge i Regeneració Urbana

Esgota via administrativa