Detall de Procediment

TECE - Alta d'Agent de la rehabilitació o Gestor/a de la rehabilitació per a la tramitació de subvencions dels programes d'actuacions del Pla de recuperació, transformació i resiliència. Convocatòria 2023.

Codi SIA: 2847227
Codi GUC: 22322
Organisme: VICEPRESIDÈNCIA SEGONA I CONSELLERIA D'HABITATGE I ARQUITECTURA BIOCLIMÀTICA
Termini de sol·licitud: OBERT
(26-04-2023
21-12-2023)
 • Informació bàsica

 • Sol·licitud

 • Tramitació

 • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què li serveix?

Inscripció de la persona física o jurídica o entitat pública o privada, tècnica col·laboradora per a la tramitació de les sol·licituds de subvencions dels programes d'actuacions del Pla de recuperació, transformació i resiliència, que així ho requerisquen conforme a les corresponents bases reguladores.

Observacions

En fer aquest tràmit les obligacions assumides per el/la gestor/a de la rehabilitació són les establides en les bases de reguladores, i en concret les següents: - Dissenyar l'estratègia de finançament de l'actuació per a poder dur-la a terme, fins i tot les gestions amb l'entitat financera en el seu cas. - Recaptar les memòries o projectes tècnics d'execució, i altra documentació per a dur a terme les esmentades obres o en el seu cas elaborar-les. - Assessorar la comunitat de propietaris o persona propietària única la contractació de l'empresa per a l'execució de les obres. - Dirigir les obres o gestionar la contractació del personal tècnic director de l'obra. - Tramitar la sol·licitud d'ajudes en nom de la comunitat de propietaris o persona propietària única. - Justificar una vegada acabades les obres el compliment de les condicions necessàries per a l'atorgament de la subvenció, així com tramitar en representació de la comunitat o agrupació de comunitats la sol·licitud del pagament de la subvenció concedida, així com aportar la documentació exigida per al cobrament d'aquesta. I les funcions que li correspon desenvolupar al/ a l'agent de la rehabilitació venen establides en les bases reguladores, que, a més de les funcions pròpies del/ de la gestor/a de la rehabilitació, són les següents: - Realització amb els seus mitjans o mitjançant contractació de tercers totes les accions necessàries per a l'execució de les actuacions de rehabilitació. - Utilització d'instruments de cessió de dret de cobrament d'ajudes publiques que en el seu cas es concedisquen, tenint llavors la consideració de perceptor de les ajudes. - Les derivades de la de la formula "clau en mà", tal com es regula en el Reial decret 853/2021, de 5 d'octubre, pel qual es regulen els programes d'ajuda en matèria de rehabilitació residencial i habitatge social del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Requisits

- Es requereix disposar de signatura electrònica.

Qui pot sol·licitar-ho?

Professionals, empreses o entitats públiques o privades amb la capacitat per a realitzar les funcions assignades a l'agent de la rehabilitació o al/a gestor/a de la rehabilitació, segons el cas, d'acord amb les bases reguladores vigents.

Termini

El termini per a sol·licitar la inscripció com a gestor/a o agent de la rehabilitació l'els registres corresponents creats a aquest efecte, s'iniciarà l'endemà de la publicació de la present ordre en el Diari Oficial de la Generalitat, i finalitzarà el dia 21 de desembre de 2023, inclusivament.

Documentació

Sol·licitud telemàtica.

Presentació

Telemàtica
1) Accedir des de la icona "SOL·LICITUD Presentació Autenticada" 2) Emplenar la sol·licitud 3) Registrar i enviar Aquest tràmit és previ i imprescindible per a la posterior presentació de sol·licituds del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (Pla Next Generation EU) a les ajudes de rehabilitació a nivell d'edifici. La inscripció de l'agent/gestor serà efectiva i per tant operativa a partir de la corresponent validació per part del departament responsable de la tramitació de les ajudes. Per a realitzar aquest tràmit és requisit indispensable disposar de signatura electrònica avançada o DNI electrònic. També pot tramitar utilitzant el sistema de CL@VE-PERMANENT de l'Estat. Amb aquest sistema d'autenticació i signatura no necessita disposar de certificat en el seu equip ni usar Java o AUTOSIGNATURA (Veure apartat enllaços d'aquest tràmit).

On consultar dubtes sobre el tràmit

Procés de tramitació

El procediment d'alta serà telemàtic, mitjançant l'ompliment, en línia, del formulari corresponent.

òrgans de tramitació

 • VICEPRESIDÈNCIA SEGONA I CONSELLERIA D'HABITATGE I ARQUITECTURA BIOCLIMÀTICA
 • PL. CARME, 4

  46003 - València/Valencia

Observacions

Els que estableix la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 2/10/2015).

Òrgans resolució

 • VICEPRESIDÈNCIA SEGONA I CONSELLERIA D'HABITATGE I ARQUITECTURA BIOCLIMÀTICA
 • PL. CARME, 4

  46003 - València/Valencia