Procediment per al lliurament per part dels municipis als quals corresponga de la cartografia que identifica i delimita cartogràficament qualsevol urbanització, nucli de població, edificació o instal·lació susceptible de patir risc d'incendi forestal per estar situades en terrenys forestals o en zona d'influència forestal

Conselleria de Justícia i Interior

Codi SIA: 2868367
|
Codi GVA: 22504
Descarregar informació
Termini obert

Des de 21-04-2022

 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

La Disposició Addicional Setena del Decret legislatiu 1/2021, de 18 de juny, del Consell d'aprovació del text refós de la Llei d'ordenació del territori, urbanisme i paisatge (LOTUP), estableix mesures de prevenció dels incendis forestals a les urbanitzacions, els nuclis de població, les...

Saber més
Terminis
Sol·licitudTermini obert
21-04-2022

A qui va dirigit

Administració
Persones interessades

Ajuntaments de la Comunitat Valenciana.

Requisits

S'ha dictat Instrucció Tècnica de 22 de setembre de 2022, de la Direcció General de Prevenció d'Incendis Forestals sobre l'elaboració de la cartografia prevista en la Disposició Addicional Setena del Decret legislatiu 1/2021, de 18 de juny, del Consell d'aprovació del text refós de la LOTUP...

Saber més

Com es tramita

Procés de tramitació
El municipi ha d'elaborar la cartografia que identifica i delimita cartogràficament qualsevol urbanització, nucli de població, edificació o instal·lació susceptible de patir risc d'incendi forestal per estar situats en terrenys forestals o en zona d'influència forestal. Aquesta cartografia ha de...
Saber més

Sol·licitud

Termini
Des de 21-04-2022

Al llarg de tot l'any. D'acord amb la disposició addicional setena, 2, del Decret legislatiu 1/2021, de 18 de juny, del Consell, d'aprovació del text refós de la Llei d'ordenació del territori, urbanisme i paisatge (LOTUP), el termini per a l'elaboració de la delimitació cartogràfica és de dos...

Saber més
Documentació
S'ha de presentar: - La cartografia identificativa amb el format i les característiques que indica la Instrucció tècnica de 22 de setembre de 2022, de la Direcció General de Prevenció d'Incendis Forestals. - L'aprovació del ple de l'ajuntament d'aquesta cartografia.
Forma de presentació
Telemàtica
Atés que els sol·licitants són persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, estan obligades a relacionar-se amb elles a través de mitjans electrònics, per la qual cosa la presentació de...
Saber més

Resolució

Termini màxim
És un tràmit de presentació de documentació i no hi ha resolució.
Observacions

És un tràmit de presentació de documentació i no hi ha resolució.