Conciliació laboral prèvia a la via judicial davant els Serveis de Mediació, Arbitratge i Conciliació (SMAC) de la Comunitat Valenciana. Treball

Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació

Codi SIA: 210611
|
Codi GVA: 347
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Possibilitar la conciliació davant el Servei de Mediació, Arbitratge i Conciliació (SMAC) competent, com a requisit previ a la via judicial laboral davant la jurisdicció social, en casos de conflicte entre empresaris i treballadors com a conseqüència d'acomiadaments, sancions disciplinàries,...

Saber més
Terminis
Sol·licitudTermini obert
Observacions

El personal de les seus centrals dels SMAC (no vaig agafar de les oficines "temporals" que pot haver-hi a Elx, Benidorm o Alcoi), pot intentar resoldre dubtes generals sobre este tràmit, sense necessitat de cita prèvia. NO HA D'UTILITZAR-SE ESTE TRÀMIT PER A LA REALITZACIÓ DE CONSULTES.

A qui va dirigit

Ciutadania
Empreses
Persones interessades

Les persones treballadores que es vegen immerses en un conflicte laboral INDIVIDUAL com a conseqüència d'acomiadament, sanció disciplinària, reclamació de quantitat i reconeixement de drets en general.

Requisits

- L'intent de conciliació prèvia davant el SMAC és obligatori per als litigants per a poder acudir a la via judicial laboral (excepte en els casos exceptuats abans indicats, en els quals la conciliació té caràcter potestatiu en els termes establits en la LRJS). - Les parts han de comparéixer...

Saber més

Com es tramita

Procés de tramitació
1. PRESENTACIÓ (presencial o telemàtica, segons siga procedent) de la SOL·LICITUD DE CELEBRACIÓ DE L'ACTE DE CONCILIACIÓ, davant el Servei de Mediació, Arbitratge i Conciliació (SMAC) competent per a la seua tramitació. a) En cas de presentació PRESENCIAL: Una vegada registrada la sol·licitud,...
Saber més

Sol·licitud

Termini
Termini obert

El termini per a la presentació de la SOL·LICITUD de conciliació davant del SMAC és de 20 DIES HÀBILS des del moment de l'ACOMIADAMENT. Sense perjudici de l'anterior, el termini per a reclamar el compliment de les obligacions de QUANTITAT serà d'un any. * IMPORTANT: - La presentació de la...

Saber més
Documentació
Ha de presentar-se una SOL·LICITUD DE CELEBRACIÓ DE L'ACTE DE CONCILIACIÓ. A_Si es presenta TELEMÀTICAMENT: 1r) En el pas 2-Emplenar del tràmit telemàtic han d'emplenar-se i signar-se digitalment els següents 4 FORMULARIS WEB de què consta la sol·licitud telemàtica: 1. DADES INICIALS de la...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
1. Les persones obligades a relacionar-se a través de mitjans electrònics d'acord amb l'article 14 de la Llei 39/2015, així com les no obligades a això que opten per aquesta via, presentaran la seua comunicació-sol·licitud MITJANÇANT EL TRÀMIT TELEMÀTIC d'aquest tràmit. 2. Per a eixa...
Saber més
Presencial

* IMPORTANT: opció vàlida ÚNICAMENT en els supòsits en què la persona sol·licitant NO estiga obligada a relacionar-se electrònicament amb les Administracions Públiques (article 14 Llei 39/2015, d'1 d'octubre). En el SMAC l'atenció presencial d'eixes persones per a registre de documentació POT...

Saber més

On dirigir-se

Resolució

Òrgans resolució
El Servei de Mediació, Arbitratge i Conciliació (SMAC), a les seues sales de conciliació, intenta l'acord entre la parts.