Sol·licitud d'inscripció en el registre de la modificació o l'adaptació dels estatuts de les associacions

Conselleria de Justícia i Interior

Codi SIA: 210513
|
Codi GVA: 85
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Modificació dels estatuts d'una associació ja inscrita en el Registre Autonòmic d'Associacions de la Comunitat Valenciana, bé siga per a adaptar-los a la nova Llei orgànica 1/2002, d'associacions, bé siga per a qualsevol altra modificació de l'anterior text estatutari.

 

Hi ha un tràmit específic, denominat "comunicació d'obertura, trasllat o clausura de delegacions o establiments d'associacions a la Comunitat Valenciana", a aquests efectes, en la informació PROP.

Terminis
Sol·licitudTermini obert
Normativa
 • Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d'associació (BOE núm. 73, de 26/03/2002).
 • Llei 14/2008, de 18 de novembre de 2008, de la Generalitat, d'associacions de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 5900, de 25/11/08).
 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 02/10/2015).

A qui va dirigit

Ciutadania

Com es tramita

Procés de tramitació

- Presentació de la sol·licitud, documentació requerida.

 

- Revisió de la documentació.

 

- Si aquesta és correcta, l'Administració resoldrà favorablement.

 

- Finalment s'inscriurà la modificació dels estatuts.

 

Per a consultar dubtes sobre la tramitació del seu expedient pot consultar-les en les següents adreces de correu electrònic:

 

Alacant: entitats_jurídiques_dt_alicante@gva.es

 

Castelló: regaso_cas@gva.es

 

València: registre_asociacionesvcia@gva.es

 

Sol·licitud

Termini
Termini obert

Durant tot l'any per a qualsevol modificació en general.

Documentació
1. Imprés de sol·licitud, diferent segons es tracte d'una modificació estatutària o d'una adaptació a la Llei orgànica 1/2002. 2. Acta de la reunió de l'assemblea general de l'associació o certificat de l'acord de modificació adoptat en assemblea general extraordinària, en la qual es farà...
Saber més
Taxa o pagament

No subjecte a pagament de taxa.

Forma de presentació
Telemàtica
Per a accedir de forma telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), per a la qual cosa pot utilitzar qualsevol sistema de...
Saber més