Sol·licitud d'avaluació i autorització autonòmica d'una substància o objecte resultant d'un procés productiu com a subproducte

Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori

Codi SIA: 3026022
|
Codi GVA: 94126
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Al·legació/Aportació
 • Resolució
 • Justificació
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Avaluar la utilització d'una substància o objecte resultant d'un procés productiu (residu) com a substitutiu d'una matèria primera (subproducte) en una activitat o procés industrial concret.

Terminis
Sol·licitudTermini obert
Al·legació/AportacióTermini obert
JustificacióTermini obert

A qui va dirigit

Ciutadania
Empreses
Persones interessades

Les persones físiques o jurídiques que ostenten la condició de productor de residus conforme a la definició donada en l'article 2.*ab) de la Llei 7/2022, de 8 d'abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular.

Requisits

- La instal·lació productora de la substància o objecte a avaluar ha d'estar situada en el territori de la Comunitat Valenciana. - La substància o objecte per al qual se sol·licita la declaració de subproducte ha de complir, simultàniament, les condicions següents: a) que es tinga la seguretat...

Saber més

Com es tramita

Sol·licitud

Termini
Termini obert

Durant tot l'any.

Documentació
1. Formulari de sol·licitud, segons model normalitzat. 2. Memòria justificativa del compliment de les condicions establides en l'article 4.1 de la Llei 7/2022, de 8 d'abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular. També s'inclourà la informació relativa al residu de producció...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
En virtut de la disposició addicional octava de la Llei 7/2022, de 8 d'abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular, la tramitació dels procediments administratius, tant per a les persones físiques com per a les persones jurídiques, s'haurà de dur a terme per via electrònica,...
Saber més

Al·legació/Aportació

Termini
Termini obert
Forma de presentació
Telemàtica
En virtut de la disposició addicional octava de la Llei 7/2022, de 8 d'abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular, la tramitació dels procediments administratius, tant per a les persones físiques com per a les persones jurídiques, s'haurà de dur a terme per via electrònica,...
Saber més

Resolució

Termini màxim
Tres (3) mesos des de la presentació de la sol·licitud.
Efecte silenci / Esgota via administrativa
Desestimatori
/ No
Recurs que procedeix contra la resolució
Alçada
Observacions

L'autorització del subproducte que es concedisca tindrà validesa, únicament, per a l'ús en l'activitat o procés industrial de destí.

Justificació

Termini
Termini obert
Forma de presentació
Telemàtica
En virtut de la disposició addicional octava de la Llei 7/2022, de 8 d'abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular, la tramitació dels procediments administratius, tant per a les persones físiques com per a les persones jurídiques, s'haurà de dur a terme per via electrònica,...
Saber més