Aportació de documents a les sol·licituds de teletreball dirigides a la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori (EXCLUSIVAMENT per a personal empleat públic adscrit a aqueixa Conselleria).

Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori

Codi SIA: 2893278
|
Codi GVA: 22700
Descarregar informació
Termini obert

Des de 24-06-2022

 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

L'objecte del present tràmit és permetre als sol·licitants lla aportació de documents a la presentació de sol·licituds de participació en un programa de teletreball.

Terminis
Sol·licitudTermini obert
24-06-2022
Observacions

Després de la publicació del programa de teletreball en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, les persones que puguen optar a ell, per ocupar llocs de treball identificats en el mateix com a susceptibles de poder incorporar-se a aquest, presentaran les seues sol·licituds de participació...

Saber més
Normativa
 • Decret 49/2021, d'1 d'abril, del Consell, de regulació del teletreball com a modalitat de prestació de serveis del personal empleat públic de...
 • CORRECCIÓ d'errades del Decret 49/2021, d'1 d'abril, del Consell, de regulació del teletreball com a modalitat de prestació de serveis del personal...
 • CORRECCIÓ d'errades del Decret 49/2021, d'1 d'abril, del Consell, de regulació del teletreball com a modalitat de prestació de serveis del personal...

A qui va dirigit

Administració
Persones interessades

Podran presentar aportacions de documents a les sol·licituds de teletreball el personal funcionari i laboral de l'Administració de la Generalitat la gestió de la qual corresponga a la direcció general competent en matèria de funció pública.

Com es tramita

Procés de tramitació
1. En virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, les persones empleades publiques estan obligades a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques per als tràmits i les actuacions que realitzen per raó de la seua condició de persona empleada...
Saber més
Criteris de valoració
A l'efecte dels criteris de valoració es tindrà en compte el barem per a la selecció del personal que sol·licite la seua participació en el programa de teletreball (Veure Annex V) establit en el Decret 49/2021, d'1 d'abril, del Consell.

Resolució

Obligacions
El personal seleccionat per a participar en el corresponent programa de teletreball realitzarà obligatòriament i amb anterioritat a l'inici del teletreball, llevat que ja l'haguera realitzat en convocatòries anteriors, un curs de formació específic de caràcter autoformativo, sobre aspectes...
Saber més