Detall de Procediment

Sol·licitud d'Alta com a entitat formadora per a iniciar activitats de formació per a usuari professional de productes fitosanitaris.

Codi SIA: 2893464
Codi GUC: 22725
Organisme: CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA
Termini de sol·licitud: Termini obert
  • Informació bàsica

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Objecte

Sol·licitar credencials d'accés a la plataforma de tramitació de cursos per a usuari professional de productes fitosanitaris.

Observacions

El tràmit és únicament per a obtenció de les credencials d’accés a l’aplicació que s’està desenvolupant (ALCUAMP/FITOEMP) Una vegada s’obtenen aquestes credencials, es tramita l’autorització per a la formació i es realitzen les comunicacions d’edicions a través d’aquesta aplicació.

Requisits

1. Tindre les instal·lacions adequades per a l’activitat docent, entenent per tals les condicions exigibles d’amplitud, lluminositat, acústica, control de temperatura, mobiliari i condicions higièniques. 2. Disposar dels recursos materials i mitjans tècnics audiovisuals adequats. 3. Disposar d’un director o coordinador del curs, que ha de tindre, com a mínim, la titulació d’enginyer tècnic, diplomat universitari, grau o títol equivalent. 4. Disposar de personal docent que acredite tindre la formació que s’especifica a continuació: a) Per a les classes teòriques: tindre almenys el títol d’enginyer tècnic, o diplomat universitari, o grau, en carreres cientificotècniques o altres relacionades amb els continguts del curs, així com acreditar una experiència docent en el tema que s’ha d’impartir o en matèries afins de, com a mínim, 50 hores lectives. b) Per a les classes pràctiques: tindre formació teòrica mínima de cicle formatiu superior o equivalent, i acreditar una experiència professional de, com a mínim, dos anys. 5. Comprometre’s a facilitar l’accés a l’autoritat competent o als seus serveis tècnics, per a la revisió dels cursos i la seua documentació, que haurà de conservar i mantindre a la disposició d’aquella durant un període de cinc anys.

Interessats

Persones físiques i jurídiques. Entitats formadores que desitgen exercir activitats de formació indicades, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

Normativa del procediment

Termini

En qualsevol moment.

Documentació

Para las personas jurídicas: - Copia escritura de constitución/estatutos donde figure la actividad formativa como uno de sus fines - Copia tarjeta de identificación fiscal - Descripción de Instalaciones - Descripción de Recursos Materiales y Medios Técnicos Audiovisuales. Para las personas físicas: - Copia tarjeta de identificación fiscal - Copia del documento de alta de la actividad económica - Descripción de Instalaciones - Descripción de Recursos Materiales y Medios Técnicos Audiovisuales.

Forma presentació

Telemàtica
La presentación se realizará por medios telemáticos.

On consultar dubtes sobre el tràmit

Informació tramitació

Sol·licitud de credencials per a accedir a l’aplicació telemàtica ALCUEMP/FITOEMP (en desenvolupament)

òrgans de tramitació

Organismes

Òrgans resolució

Organismes