Detall de Procediment

Concessió de subvencions per a finançar el suport a acceleradores culturals de la Comunitat Valenciana

Codi SIA: 3017588
Codi GUC: 24509
Organisme: Vicepresidència Primera i Conselleria de Cultura i Esport
Termini de sol·licitud: TANCAT
(29-06-2023
31-08-2023)
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

  • Justificació

  • Esmena/Aportació

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què li serveix?

Concessió de subvencions per a finançar el suport d'acceleració cultural de projectes

Observacions

Informació complementària de la convocatòria en https://ceice.gva.es/es/convocat%C3%B2ries-next-generation-eu/cultura

Requisits

Estar radicades en algun municipi de la Comunitat Valenciana

Qui pot sol·licitar-ho?

Persones treballadores autònomes, PIMES, microempreses, persones físiques amb el compromís de constituir-se com a empreses o autònoms en rebre l'ajuda, des d'editorials fins a companyies de producció o distribució artística i musical, arts escèniques, moda o videojocs entre altres.

Procés de tramitació

generalitat_en_red@gva.es

Criteris de valoració

L'avaluació de les sol·licituds es realitzarà per la Comissió Tècnica de Valoració de la Direcció General de Cultura i Patrimoni, conforme als criteris de valoració establits en aquesta convocatòria. Les ajudes es concediran en l'ordre de la puntuació obtinguda pel projecte, aplicant els criteris de valoració establits en les bases reguladores i en aquest apartat de la resolució. En els casos de sol·licituds amb igual puntuació, tindrà prioritat la sol·licitud presentada amb anterioritat que complisca tots els requisits exigits. En el supòsit de mediar esmena a requeriment de l'òrgan instructor, s'entendrà la data i hora de presentació dels extrems requerits

òrgans de tramitació

Òrgans resolució

Esgota via administrativa

No
Termini justificació: OBERT

Presentació

Telemàtica

On consultar dubtes sobre el tràmit

Presentació

Telemàtica

On consultar dubtes sobre el tràmit