Denúncies davant la Inspecció de Serveis Sanitaris

Conselleria de Sanitat

Codi SIA: 3014265
|
Codi GVA: 24925
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Procediments relacionats
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Les denúncies davant la Inspecció de Serveis Sanitaris es referiran a aquelles irregularitats o infraccions de la legalitat vigent o a un incorrecte funcionament dels serveis sanitaris, imputables a l'administració de la Generalitat i, sempre que no tinguen el seu propi i natural procediment...

Saber més
Terminis
Sol·licitudTermini obert

A qui va dirigit

Ciutadania
Persones interessades

Les persones físiques o jurídiques que tinguen constància d'uns fets que posen de manifest presumptes

irregularitats, infraccions de legalitat o un irregular funcionament dels serveis sanitaris.

 

Amb caràcter general, la identitat de qui formula una denúncia tindrà caràcter reservat. Així mateix, la persona denunciant no té la condició d'interessat (en els termes previstos en l'Art. 4 de la llei 39/2015 del PAC) atés que les actuacions que desenvolupa la inspecció de serveis sanitaris no constitueixen pròpiament un procediment administratiu.

Requisits

Que la persona denunciant dispose d'elements o evidències que avalen raonablement la versemblança de les irregularitats o infraccions denunciades.

 

En tot cas, sempre quedarà garantida la confidencialitat de les dades personals de les parts denunciants.

 

Com es tramita

Procés de tramitació
Passos Una vegada presentada la denúncia, si no va referida a fets concrets i identificables, sinó a imputacions genèriques i indeterminades de presumptes irregularitats, es realitzarà el corresponent requeriment d'esmena, advertint-se que, en cas de no ser atés, es procedirà a l'arxivament de...
Saber més
Observacions

Informació complementària En cas de denúncies presentades per ciutadanes i ciutadans, els fets denunciats han de posar de manifest esdeveniments o circumstàncies d'una certa gravetat o rellevància, no havent de tractar-se d'una simple desatenció, tardança o anàloga deficiència en la prestació de...

Saber més
Òrgans de tramitació

Sol·licitud

Termini
Termini obert

Obert permanentment.

Documentació
La persona denunciant podrà aportar la documentació que considere oportuna.
Forma de presentació
Telemàtica
Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú, o les no obligades voluntàriament, presentaran les sol·licituds telemàticament a través de la seu...
Saber més
Presencial

Únicament, per a les persones físiques que, d'acord amb l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, trien relacionar-se amb l'administració de manera presencial i que no estiguen obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.

 

Això, sense perjudici de poder presentar-la en la resta de llocs previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

 

I preferentment en:

 

REGISTRE GENERAL DE LA CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PUBLICA

C/ MISSER MASCÓ, 31.

46010-València

Tel.: 012

Fax: 961209090

Saber més

On dirigir-se

Resolució