Sol·licitud de certificat del Registre autonòmic d'entitats de gestió i modernització (EGMs) d'àrees industrials de la Comunitat Valenciana. Indústria

Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme

Codi SIA: 3025988
|
Codi GVA: 94065
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Procediments relacionats
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

 

Sol·licitar telemàticament a l'òrgan competent en matèria d'Indústria de la Generalitat Valenciana l'emissió d'un certificat de les dades que consten en el Registre autonòmic d'entitats de gestió i modernització (EGMs) d'àrees industrials de la Comunitat Valenciana, concretament de les dades de la inscripció de l'entitat i de les persones integrants de la seua junta directiva.

 

Només es podrà sol·licitar un únic certificat cada vegada.

 

 

Terminis
Sol·licitudTermini obert

A qui va dirigit

Empreses
Administració
Persones interessades

 

Poden sol·licitar i obtindre aquest certificat ÚNICAMENT les següents persones:

 

- La pròpia entitat de gestió i modernització de l'àrea industrial (EGM) de què es tracte, o la/s persona/s que ostente/n la seua representació.

 

- L'ajuntament de la Comunitat Valenciana que haja autoritzat la constitució de l'EGM.

 

- Les persones integrants de la junta directiva de l'EGM.

 

 

* NOTA: les altres persones disposen del sistema de consulta pública de dades del Registre d'EGM's disponible en l'àrea d'Indústria de la pàgina web de la Conselleria competent en eixa matèria (vegeu enllaç a eixa consulta en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit).

 

 

Com es tramita

Procés de tramitació

 

1r - Presentació telemàtica de la sol·licitud d'emissió de certificat de l'EGM de què es tracte, després del que es rebrà un correu electrònic en l'adreça indicada en eixa sol·licitud informant del número o codi de l'expedient obert a conseqüència d'ella en la Direcció General competent en matèria d'Indústria.

 

 

2n - Rebuda la sol·licitud i efectuades les comprovacions necessàries en el Registre autonòmic d'entitats de gestió i modernització (EGMs) d'àrees industrials de la Comunitat Valenciana, el Servei responsable de la gestió d'aquest Registre en la Direcció General competent en matèria d'Indústria, emetrà el certificat sol·licitat i el notificarà telemàticament a la persona sol·licitant, que ho rebrà en la seua Carpeta Ciutadana (vegeu enllaç a eixa carpeta en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit).

 

 

Observacions

A més de la possibilitat d'obtindre aquest certificat, també està disponible un sistema de consulta pública de dades del Registre d'EGMs en l'àrea d'Indústria de la pàgina web de la Conselleria competent en eixa matèria (vegeu enllaç a eixa consulta en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit).

Sol·licitud

Termini
Termini obert

 

Durant tot l'any.

 

 

Documentació
Només ha de presentar-se telemàticament la SOL·LICITUD d'emissió de certificat corresponent a l'EGM de què es tracte, segons model normalitzat específic en FORMULARI WEB disponible en el pas 2-Emplenar del tràmit TELEMÀTIC. En concret eixa sol·licitud telemàtica consta dels següents 2...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
1. De conformitat amb l'Ordre 14/2022, de 5 de desembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball i la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, la presentació de la sol·licitud de certificat ha de...
Saber més