Ajudes per a l'atenció immediata de les despeses de primera necessitat de les persones afectades per l'incendi iniciat a la ciutat de València, carrer Poeta Rafael Alberti número 2, el 22 de febrer de 2024

Presidència de la Generalitat

Codi SIA: 3053635
|
Codi GVA: 95830
Descarregar informació
Temini tancat
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Procediments relacionats
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Facilitar a les persones afectades l'atenció immediata de les despeses de primera necessitat ocasionats per l'incendi.

Terminis
Sol·licitudTemini tancat
Observacions

Estes ajudes són compatibles amb qualssevol altres ajudes o subvencions per a la mateixa finalitat que reben les persones afectades, procedents d'altres entitats públiques o privades.

A qui va dirigit

Ciutadania
Persones interessades

Les persones físiques que, en el moment de l'incendi, tenien la seua residència habitual i permanent en alguna dels habitatges destruïts per este.

Requisits

Tindre la condició de residents amb caràcter habitual i permanent en l'habitatge sinistrat, per qualsevol títol jurídic vàlidament admés en dret, en el moment de produir-se l'incendi.

Com es tramita

Procés de tramitació
A) Procediment d'ofici per a obtindre la condició de persona beneficiària 1. El procediment s'impulsarà d'ofici en tots els seus tràmits. 2. La Sotssecretaria de la Presidència de la Generalitat recaptarà de l'Ajuntament de València i, si és el cas, de qualsevol altra administració o entitat...
Saber més
Òrgans de tramitació

Sol·licitud

Termini
Temini tancat

Les persones residents en un habitatge destruït per l'incendi que, per qualsevol causa, no hagen rebut la notificació de concessió conformement al procediment impulsat d'ofici per part de la Presidència de la Generalitat fins al dia 15 de març, podran presentar una sol·licitud d'ajuda per a...

Saber més
Documentació
Es presentarà sol·licitud a través del tràmit telemàtic que estarà disponible en la seu electrònica de la Generalitat a partir del dia 16 de març de 2024. L'administració garantirà l'accés i adequarà el procediment per a aquelles persones que no disposen de mitjans per a relacionar-se...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
La tramitació electrònica d'estes ajudes estarà disponible a partir del dia 16 de març de 2024.

  On dirigir-se

  Resolució

  Quantia i cobrament
  Les ajudes s'abonaran en un pagament únic, per mitjà de xec bancari nominatiu o transferència bancària. L'import mínim de l'ajuda serà de 6.000 euros per habitatge, que es podrà incrementar fins a un màxim de 10.000 euros, a raó de 1.000 euros per cadascuna de les persones que, a més de la...
  Saber més
  6000.0
  Òrgans resolució