Detall de Procediments

Comunicació de mercaderies detectades amb no-conformitats pel Servici Oficial d'Inspecció, Vigilància i Regulació de l'Exportació (SOIVRE).Consum
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Comunicació de mercaderies detectades amb no-conformitats pel Servici Oficial d'Inspecció, Vigilància i Regulació de l'Exportació (SOIVRE).Consum

  Objecte del tràmit

  Comunicar al Servici Territorrial de Comerç i Consum l'esmena dels requisits obligatoris d'etiquetatge o marcat de productes importats de tercers països en matèria de seguretat, com a conseqüència del control previ a la importació realitzat pel Servici Oficial d'Inspecció, Vigilància i Regulació de l'Exportació (SOIVRE).

  Els productes d'importació procedents de tercers països sotmesos a control de seguretat previ al despatx duaner, són els establits en l'annex I del RD 330/2008.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  El titular del producte o el seu representant legal.

  Inici
 • Taxes

  Import de la Taxa

  80,45 €

  Taxa

  Taxes 2021:

  - Servicis administratius derivats de la sol·licitud de comprovació de l'esmena dels requisits obligatoris d'etiquetatge o marcatge de productes importats de tercers països en matèria de seguretat, com a conseqüència del control previ a la importació realitzat pel Servici Oficial d'Inspecció, Vigilància i Regulació de l'Exportació (SOIVRE): 80,45 euros

  Enllaç relacionat amb el pagament de les taxes

  http://atv.gva.es/va/tributos-impuestos-declaraciones-tasas-046-consindustria

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  - Als registres dels òrgans administratius on es dirigisquen o davant de qualsevol òrgan administratiu que pertanya a l'Administració General de l'Estat, a qualsevol administració de les Comunitats autònomes, o a alguna de les entitats que formen l'Administració Local si, en este últim cas, s'hi ha subscrit el conveni oportú, així com a les representacions diplomàtiques o a les oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

  - També en qualsevol oficina de correus. En este cas s'haurà de presentar en un sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia.

  - I, preferentment, a:

  L'ATENCIÓ PRESENCIAL PER A INFORMACIÓ GENERAL DELS PROCEDIMENTS en EL SERVEI TERRITORIAL DE COMERÇ I CONSUM DE VALÈNCIA, serà ÚNICAMENT mitjançant CITA PRÈVIA, que es podrà sol·licitar a través del telèfon d'informació de la Generalitat 012 o (963866000) o a través d'Internet : http://cindi.gva.es/es/cita-previa

  SERVEI TERRITORIAL DE COMERÇ I CONSUM - ALACANT
  C/ CHURRUCA, 29Ver plano
  03003 Alacant/Alicante
  Tel: 012
  SERVEI TERRITORIAL DE COMERÇ I CONSUM - VALÈNCIA
  C/ GREGORI GEA, 27Ver plano
  46009 València
  Tel: 012
  SERVEI TERRITORIAL DE COMERÇ I CONSUM - CASTELLÓ
  AV. GERMANS BOU, 47Ver plano
  12003 Castelló de la Plana
  Tel: 012

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=17048

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Es presentarà la documentació següent:

  - Comunicació d'esmena d'irregularitats detectades pel SOIVRE (document COMMERIM).
  - Còpia del document de control a la importació.
  - Carta de compromís amb SOIVRE.
  - Factura i llista de paqueteria .
  - Justificant del pagament de la taxa.

  Impresos associats

  [COMMERIM] COMUNICACIÓ DE MERCADERIES DETECTADES SENSE CONFORMITATS PEL SOIVRE

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  Presentada la documentació, la Inspecció dels servicis territorials de Comerç i Consum procedirà a verificar l'esmena de les irregularitats detectades en l'etiquetatge o marcatge per a la comercialització del producte.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=17048

  Tramitació

  Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú, així com els sol·licitants que, no estant obligats a això, opten per esta via, presentaran les sol·licituds telemàticament a través de la seu electrònica de la Generalitat .

  1. Per a presentar aquesta sol·licitud per mitjà de la tramitació telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica avançada: bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques), o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), compatible amb la plataforma telemàtica de la Generalitat (hi ha més informació respecte dels certificats admesos en la seu electrònica de la Generalitat, en
  https://sede.gva.es/va/sede_certificados).

  En el cas d'utilitzar un certificat digital de persona física actuant en representació d'una persona jurídica, s'haurà d'inscriure prèviament en el Registre de Representants davant de la Generalitat per a la realització de tràmits per via telemàtica, la informació de la qual està disponible:
  - En http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=17168&version=amp
  - Y en http://regrep.accv.es/accv_repr/zonarep/index.html/

  2. Si ja disposa d'un certificat digital podrà accedir a través de l'enllaç "Tramitar amb certificat" (que figura de color roig a l'inici d'aquest tràmit de la Guia PROP), accedireu al tràmit telemàtic, que us permetrà omplir el formulari web inicial, annexar la sol·licitud signada digitalment i fer la presentació telemàtica de tot això, de manera que obtindreu el justificant de registre corresponent.

  3. Respecte als documents que s'ha d'annexar:
  - En l'apartat "Impresos associats" (i en el mateix tràmit telemàtic) hi ha un model normalitzat amb buits per a omplir, que després d'omplir-lo S'HA DE SIGNAR DIGITALMENT. Per a fer-ho, l'autoritat certificadora de la Comunitat Valenciana ofereix un servei gratuït de signatura de documents PDF (aneu a http://www.accv.es per a obtindre més informació sobre aquest tema), tot i que hi ha més sistemes vàlids de signatura de documents PDF que podeu utilitzar.
  - És recomanable que, en primer lloc, ompliu, signeu i guardeu electrònicament la sol·licitud en el vostre ordinador, de manera que posteriorment la pugueu incorporar en el pas corresponent del tràmit telemàtic. No obstant això, també ho podreu fer en aquest mateix pas.

  4. Teniu més informació sobre la tramitació telemàtica en l'adreça següent:
  http://www.gva.es/va/inicio/atencion_ciudadano/at_ciud_faq/at_ciud_faq_tramitacion
  Reviseu la llista de preguntes freqüents detallades en l'adreça indicada per a veure si pot solucionar el seu problema. En el cas que continue necessitant ajuda, per favor notifique-ho a través d'un dels següents correus electrònics en funció del tipus de problema que es tracte:
  - Per a consultes sobre el contingut del tràmit: prop@gva.es
  - Per a incidències informàtiques: generalitat_en_red@gva.es

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Reial Decret 330/2008, de 29 de febrer, pel qual s'adopten mesures de control a la importació de determinats productes respecte a les normes aplicables en matèria de seguretat dels productes (BOE núm. 62, de 12/03/2008).
  - La legislació sectorial dels productes que figuren en l'annex I del reial decret esmentat.

  Llista de normativa

  Vegeu el Reial Decret 330/2008, de 29 de febrer.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.