Comunicació de mercaderies detectades amb no-conformitats pel Servici Oficial d'Inspecció, Vigilància i Regulació de l'Exportació (SOIVRE).Consum

Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme

Codi SIA: 211849
|
Codi GVA: 17048
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Procediments relacionats
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

 

Comunicar al Servei Territorial competent en matèria de Comerç i Consum de la província de la Comunitat Valenciana on estiga radicada la persona titular del producte, l'esmena dels requisits obligatoris d'etiquetatge o marcat de productes importats de tercers països en matèria de seguretat, com a conseqüència del control previ a la importació realitzat pel Servici Oficial d'Inspecció, Vigilància i Regulació de l'Exportació (SOIVRE).

 

Els productes d'importació procedents de tercers països sotmesos a control de seguretat previ al despatx duaner, són els establits en l'annex I del RD 330/2008 (vegeu enllaç directe a eixa norma en l'apartat "Normativa" del present tràmit).

 

 

Terminis
Sol·licitudTermini obert
Normativa

A qui va dirigit

Empreses
Persones interessades

 

La persona titular del producte, o el/la seu/seua representant.

 

Per a realitzar tràmits PER VIA TELEMÀTICA davant l'Administració de la Generalitat Valenciana actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica) sense utilitzar un certificat electrònic de representant, la persona representada ha d'inscriure prèviament eixa representació en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de l'ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració General de l'ESTAT, la respectiva informació dels quals està disponible en l'apartat "Enllaços" d'este tràmit.

 

Sense eixa inscripció prèvia, a més de no quedar acreditada la seua representació, no es rebrà res en la Carpeta Ciutadana de la persona presentadora.

 

 

Com es tramita

Procés de tramitació
Presentada la documentació, la Inspecció del Servei Territorial competent en matèria de Comerç i Consum que corresponga, procedirà a verificar l'esmena de les irregularitats detectades en l'etiquetatge o marcatge per a la comercialització del producte.

Sol·licitud

Termini
Termini obert

 

Durant tot l'any, després de rebre un requeriment del Servei Oficial d'Inspecció, Vigilància i regulació de l'Exportació (SOIVRE) per a l'esmena dels requisits obligatoris d'etiquetatge o marcat de productes importats de tercers països en matèria de seguretat, a conseqüència del control previ a la importació realitzat per aquest Servei.

 

 

Documentació
1r) En el pas 3-Documentar del tràmit telemàtic ha d'annexar-se la següent documentació: - Comunicació d'esmena d'irregularitats detectades pel SOIVRE, degudament emplenada i signada digitalment (segons model normalitzat denominat COMMERIM, disponible com a imprés associat a este tràmit i també...
Saber més
Taxa o pagament

Taxes 2024:

 

- Servicis administratius derivats de la sol·licitud de comprovació de l'esmena dels requisits obligatoris d'etiquetatge o marcat de productes importats de tercers països en matèria de seguretat, a conseqüència del control previ a la importació realitzat pel Servici Oficial d'Inspecció, Vigilància i Regulació de l'Exportació (SOIVRE): 81,98 euros

 

 

* INFORMACIÓ PER A L'AUTOLIQUIDACIÓ I PAGAMENT DE LA TAXA:

 

1r. Després de polsar en l'enllaç que s'indica més a baix o en el disponible en el pas Pagar del tràmit telemàtic, ha de dirigir-se a l'apartat "9807 - TAXA PER SERVICIS ADMINISTRATIUS. ESMENA REQUISITS D'ETIQUETATGE", polsar sobre "Confecció en línia i descàrrega del model - Esmena requisits d'etiquetatge" i, en la pantalla següent, acabar d'emplenar l'autoliquidació de la taxa.

 

2n. Si precisa ajuda, accedisca a la informació sobre "Passos per a correcta obtenció dels models 046" i sobre "Accés al Pagament Telemàtic i a la Bústia electrònica" disponible en l'enllaç que s'indica a continuació:

 

 

Forma de presentació
Telemàtica
1. La presentació de la comunicació i la restant documentació requerida ha de realitzar-se MITJANÇANT EL TRÀMIT TELEMÀTIC d'este tràmit. 2. Per a eixa presentació telemàtica, la persona (física o jurídica) haurà de disposar d'un sistema de signatura electrònica reconeguda o qualificada i...
Saber més