Detall de Procediment

Comunicació de mercaderies detectades amb no-conformitats pel Servici Oficial d'Inspecció, Vigilància i Regulació de l'Exportació (SOIVRE).Consum

Codi SIA: 211849
Codi GUC: 17048
Organisme: CONSELLERIA D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL
Termini de sol·licitud: Termini obert
 • Informació bàsica

 • Sol·licitud

 • Tramitació

 • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Objecte

Comunicar al Servici Territorrial de Comerç i Consum l'esmena dels requisits obligatoris d'etiquetatge o marcat de productes importats de tercers països en matèria de seguretat, com a conseqüència del control previ a la importació realitzat pel Servici Oficial d'Inspecció, Vigilància i Regulació de l'Exportació (SOIVRE). Els productes d'importació procedents de tercers països sotmesos a control de seguretat previ al despatx duaner, són els establits en l'annex I del RD 330/2008.

Interessats

El titular del producte o el seu representant legal.

Normativa del procediment

 • Reial Decret 330/2008, de 29 de febrer, pel qual s'adopten mesures de control a la importació de determinats productes respecte a les normes aplicables en matèria de seguretat dels productes (BOE núm. 62, de 12/03/2008).
 • La legislació sectorial dels productes que figuren en l'annex I del reial decret esmentat.
 • Vegeu el Reial Decret 330/2008, de 29 de febrer.

Termini

Durant tot l'any.

Documentació

Es presentarà la documentació següent: - Comunicació d'esmena d'irregularitats detectades pel SOIVRE (document COMMERIM). - Còpia del document de control a la importació. - Carta de compromís amb SOIVRE. - Factura i llista de paqueteria . - Justificant del pagament de la taxa.

Forma presentació

Presencial
- Als registres dels òrgans administratius on es dirigisquen o davant de qualsevol òrgan administratiu que pertanya a l'Administració General de l'Estat, a qualsevol administració de les Comunitats autònomes, o a alguna de les entitats que formen l'Administració Local si, en este últim cas, s'hi ha subscrit el conveni oportú, així com a les representacions diplomàtiques o a les oficines consulars d'Espanya a l'estranger. - També en qualsevol oficina de correus. En este cas s'haurà de presentar en un sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia. - I, preferentment, a: L'ATENCIÓ PRESENCIAL PER A INFORMACIÓ GENERAL DELS EXPEDIENTS EN TRAMITACIÓ en EL SERVEI TERRITORIAL DE COMERÇ I CONSUM DE VALÈNCIA, serà ÚNICAMENT mitjançant CITA PRÈVIA, que es podrà sol·licitar a través del telèfon d'informació de la Generalitat 012 o (963866000) o a través d'Internet : https://cindi.gva.es/es/cita-previa

On dirigir-se

 • SERVEI TERRITORIAL DE COMERÇ, ARTESANIA I CONSUM - ALACANT
 • C/ CHURRUCA, 29

  03003 - Alacant/Alicante

 • SERVEI TERRITORIAL DE COMERÇ, ARTESANIA I CONSUM - CASTELLÓ
 • C/ CHURRUCA, 29

  03003 - Alacant/Alicante

 • SERVEI TERRITORIAL DE COMERÇ, ARTESANIA I CONSUM - VALÈNCIA
 • C/ CHURRUCA, 29

  03003 - Alacant/Alicante

Telemàtica
Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú, així com els sol·licitants que, no estant obligats a això, opten per esta via, presentaran les sol·licituds telemàticament a través de la seu electrònica de la Generalitat . 1. Per a presentar aquesta sol·licitud per mitjà de la tramitació telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica avançada: bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques), o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), compatible amb la plataforma telemàtica de la Generalitat (hi ha més informació respecte dels certificats admesos en la seu electrònica de la Generalitat, en https://sede.gva.es/va/sede_certificados). En el cas d'utilitzar un certificat digital de persona física actuant en representació d'una persona jurídica, s'haurà d'inscriure prèviament en el Registre de Representants davant de la Generalitat per a la realització de tràmits per via telemàtica, la informació de la qual està disponible: - En http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=17168&version=amp - Y en http://regrep.accv.es/accv_repr/zonarep/index.html/ 2. Si ja disposa d'un certificat digital podrà accedir a través de l'enllaç "Tramitar amb certificat" (que figura de color roig a l'inici d'aquest tràmit de la Guia PROP), accedireu al tràmit telemàtic, que us permetrà omplir el formulari web inicial, annexar la sol·licitud signada digitalment i fer la presentació telemàtica de tot això, de manera que obtindreu el justificant de registre corresponent. 3. Respecte als documents que s'ha d'annexar: - En l'apartat "Impresos associats" (i en el mateix tràmit telemàtic) hi ha un model normalitzat amb buits per a omplir, que després d'omplir-lo S'HA DE SIGNAR DIGITALMENT. Per a fer-ho, l'autoritat certificadora de la Comunitat Valenciana ofereix un servei gratuït de signatura de documents PDF (aneu a http://www.accv.es per a obtindre més informació sobre aquest tema), tot i que hi ha més sistemes vàlids de signatura de documents PDF que podeu utilitzar. - És recomanable que, en primer lloc, ompliu, signeu i guardeu electrònicament la sol·licitud en el vostre ordinador, de manera que posteriorment la pugueu incorporar en el pas corresponent del tràmit telemàtic. No obstant això, també ho podreu fer en aquest mateix pas. 4. Teniu més informació sobre la tramitació telemàtica en l'adreça següent: http://www.gva.es/va/inicio/atencion_ciudadano/at_ciud_faq/at_ciud_faq_tramitacion Reviseu la llista de preguntes freqüents detallades en l'adreça indicada per a veure si pot solucionar el seu problema. En el cas que continue necessitant ajuda, per favor notifique-ho a través d'un dels següents correus electrònics en funció del tipus de problema que es tracte: - Per a consultes sobre el contingut del tràmit: prop@gva.es - Per a incidències informàtiques: generalitat_en_red@gva.es

On consultar dubtes sobre el tràmit

Pagament

Taxes 2023: - Servicis administratius derivats de la sol·licitud de comprovació de l'esmena dels requisits obligatoris d'etiquetatge o marcatge de productes importats de tercers països en matèria de seguretat, com a conseqüència del control previ a la importació realitzat pel Servici Oficial d'Inspecció, Vigilància i Regulació de l'Exportació (SOIVRE): 73,78 euros

Enllaços

Informació tramitació

Presentada la documentació, la Inspecció dels servicis territorials de Comerç i Consum procedirà a verificar l'esmena de les irregularitats detectades en l'etiquetatge o marcatge per a la comercialització del producte.

òrgans de tramitació

Organismes

 • SERVEI TERRITORIAL DE COMERÇ, ARTESANIA I CONSUM - ALACANT
 • C/ CHURRUCA, 29

  03003 - Alacant/Alicante

 • SERVEI TERRITORIAL DE COMERÇ, ARTESANIA I CONSUM - CASTELLÓ
 • AV. GERMANS BOU, 47

  12003 - Castelló/Castellón

 • SERVEI TERRITORIAL DE COMERÇ, ARTESANIA I CONSUM - VALÈNCIA
 • C/ GREGORI GEA, 27

  46009 - València/Valencia

Òrgans resolució

Organismes