Detall de Procediments

TECE - Aportació documental telemàtica a un expedient d'ajudes en matèria d'habitatge, corresponents a la convocatòria de l'any 2021. Pla RENHATA.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECE - Aportació documental telemàtica a un expedient d'ajudes en matèria d'habitatge, corresponents a la convocatòria de l'any 2021. Pla RENHATA.

  Objecte del tràmit

  El tràmit té per objecte la presentació telemàtica de documentació a un expedient de sol·licitud d'ajudes en matèria d'habitatge, Pla Renhata, corresponents a l'exercici 2021, com a conseqüència d'una publicació d'objeccions o un requeriment per part de l'Administració, o, si escau, a iniciativa de la part interessada.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  L'aportació documental telemàtica o l'esmena l'ha de realitzar la mateixa persona que va formalitzar en el seu moment la petició de l'ajuda (la persona tècnica col·laboradora del Pla Renhata que actua, a aquest efecte, en nom de la persona sol·licitant). Si no és així, ha d'acreditar la seua qualificació/representació per a fer-ho.

  Requeriments

  Tindre un expedient en tramitació davant de la conselleria competent en matèria d'Habitatge, de sol·licitud d'ajudes del Pla Renhata, de la convocatòria de 2021.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  L'aportació de documentació per a completar o esmenar un expedient d'ajudes del Pla Renhata, podrà realitzar-se fins que concloga el període d'esmena d'objeccions a les sol·licituds d'ajudes que a aquest efecte es publique en la Web de la Conselleria.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  La requerida o la que es considere convenient aportar, que cal adjuntar en format pdf i utilitzar, si escau, els impresos associats que siguen corresponents, degudament omplits i signats, seleccionables entre els que hi ha a la vostra disposició en l'apartat subsegüent d'aquest detall de procediment.

  Impresos associats

  [RENHATA 90101 BIS] APORTACIÓ DOCUMENTAL. AJUDES DEL PLA DE REFORMA INTERIOR D'HABITATGE. PLA RENHATA

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.