Detall de Procediment

Sol·licitud opcional de CITA PRÈVIA per a registrar de manera presencial sol·licituds de celebració d'acte de conciliació davant els Serveis de Mediació, Arbitratge i Conciliació (SMAC) de la Comunitat Valenciana. Treball.

Codi SIA: 2309524
Codi GUC: 21062
Organisme: Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació
Termini de sol·licitud: OBERT
  • Informació bàsica

  • Sol·licitud

  • Tramitació

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què li serveix?

Sol·licitud OPCIONAL i obtenció de CITA PRÈVIA per a registrar de manera presencial sol·licituds de celebració d'acte de conciliació davant el Servei de Mediació, Arbitratge i Conciliació (SMAC) competent per a la seua tramitació: Alacant, Castelló, València. * Nota: per a eixa presentació presencial davant el SMAC disposa d'aquesta opció de CITA PRÈVIA, però no és obligatòria.

Observacions

1) Incidències INFORMÀTIQUES (sol errors o problemes de caràcter informàtic) - Disposa d'una llista de preguntes freqüents sobre tramitació telemàtica en la Generalitat Valenciana en l'enllaç disponible en l'apartat "Enllaços" del present tràmit. - Si malgrat això continua necessitant ajuda informàtica, pot enviar el seu dubte, problema o consulta: . Bé emplenant el FORMULARI DE PROBLEMES TÈCNICS (vegeu enllaç directe a ell disponible en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit). . O bé enviant un correu electrònic a l'adreça generalitat_en_red@gva.es * IMPORTANT: es tracta d'un correu exclusivament per a atendre incidències informàtiques, no per a un altre tipus de qüestions o problemes. En el formulari de problemes tècnics o en el correu electrònic que envie a la citada adreça han d'indicar-se, entre altres dades: raó social, NIF, usuari@ (nom, cognoms, DNI, correu electrònic i telèfon de contacte) amb el qual es connecta a l'aplicació, captura de la pantalla on s'ha produït l'error, així com descripció el més detallada possible del problema informàtic que s'haja produït. 2) Adreces de correu electrònic de les Seccions del SMAC de cada Servei Territorial en les quals s'atendran els dubtes o consultes relacionades amb el CONTINGUT d'aquest tràmit (que NO siguen informàtiques): - ALACANT (Sales d'Alacant, Elx o Benidorm): smacalicante@gva.es . Sala d'Alcoi: smacalcoi@gva.es - CASTELLÓ: smaccastello@gva.es - VALÈNCIA: smacvalencia@gva.es

Qui pot sol·licitar-ho?

Aquesta opció voluntària ÚNICAMENT pot ser utilitzada per les persones físiques NO obligades a relacionar-se electrònicament amb les Administracions Públiques (article 14.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions públiques), que vulguen presentar de manera presencial una sol·licitud de celebració d'acte de conciliació davant el SMAC competent, com a requisit previ a la via judicial laboral. La presentació de sol·licituds de celebració d'acte de conciliació per part de professionals col·legiats, sindicats i, en general, qualsevol altre subjecte obligat a relacionar-se electrònicament amb les Administracions Públiques, ha de realitzar-se a través del tràmit telemàtic habilitat a aquest efecte, l'enllaç directe al qual està disponible en l'apartat "Enllaços" del present tràmit.

Termini

Durant tot l'any.

Documentació

No es requereix presentar documentació.

Presentació

Telemàtica
Fent clic en SOL·LICITUD PRESENTACIÓ AUTENTICADA (en color roig més a baix i també a l'inici d'aquest tràmit), accedirà al tràmit telemàtic, que li permetrà emplenar i enviar el formulari web de sol·licitud de cita prèvia, obtenint-la a continuació.

On consultar dubtes sobre el tràmit

Procés de tramitació

1. Si opta per sol·licitar cita prèvia per a registrar de manera presencial sol·licituds de celebració d'acte de conciliació davant els SMAC de la Comunitat Valenciana, ha de prémer sobre SOL·LICITUD PRESENTACIÓ AUTENTICADA (en color roig a l'inici d'aquest tràmit i també en el seu apartat "Sol·licitud - Forma presentació"), per a accedir al corresponent tràmit telemàtic. 2. Després de realitzar eixe tràmit telemàtic obtindrà el resguard amb les dades de la cita prèvia. 3. Finalment, ha d'acudir a la seua cita el dia i hora sol·licitats. Tinga en compte que uns minuts abans d'eixa cita simplement haurà d'identificar-se davant el personal funcionari de registre del SMAC que corresponga.

òrgans de tramitació