Detall de Procediments

Sol·licitud de cita prèvia per a registrar paperetes de conciliació davant del Servei de Mediació Arbitratge i Conciliació (SMAC) de València. Treball
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud de cita prèvia per a registrar paperetes de conciliació davant del Servei de Mediació Arbitratge i Conciliació (SMAC) de València. Treball

  Objecte del tràmit

  Sol·licitud i obtenció de cita prèvia per a registrar presencialment paperetes de conciliació davant del Servei de Mediació, Arbitratge i Conciliació (SMAC) de València.
  NOTA: per a la realització de qualsevol altre tràmit diferent de l'anterior davant de l'SMAC (apoderaments apud acta, concertar reunions, etc.), cal enviar un correu electrònic a smacvalencia@gva.es o telefonar al 961271718

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Les persones físiques no obligades a relacionar-se telemàticament amb l'Administració que vulguen promoure un acte de conciliació davant de l'SMAC de València, com a requisit previ a la via judicial.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  No es requereix documentació.

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  Per a sol·licitar cita prèvia, cal accedir a l'adreça d'Internet indicada i guardar el resguard amb les dades d'aquesta.
  Una vegada acudiu a la vostra cita en el dia i l'hora sol·licitat, uns minuts abans, simplement haureu d'identificar-vos davant del personal funcionari de registre, situat a l'av. de l'Oest, 36, València-46001, planta baixa.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar sense certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=CITA_PREVIA&version=2&login=a&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=21062

  Inici
 • Informació complementària

  La presentació de paperetes de conciliació per part de professionals col·legiats, sindicats i, en general, qualsevol altre subjecte obligat a relacionar-se telemàticament amb l'Administració, s'ha d'efectuar a través dels mitjans telemàtics habilitats a aquest efecte (E_SMAC).

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.