Detall de Procediments

Sol·licitud de CITA PRÈVIA per a registrar de manera presencial sol·licituds de celebració d'acte de conciliació davant els Serveis de Mediació, Arbitratge i Conciliació (SMAC) de la Comunitat Valenciana. Treball.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud de CITA PRÈVIA per a registrar de manera presencial sol·licituds de celebració d'acte de conciliació davant els Serveis de Mediació, Arbitratge i Conciliació (SMAC) de la Comunitat Valenciana. Treball.

  Objecte del tràmit

  Sol·licitud i obtenció de CITA PRÈVIA per a registrar de manera presencial sol·licituds de celebració d'acte de conciliació davant el Servei de Mediació, Arbitratge i Conciliació (SMAC) competent per a la seua tramitació: Alacant, Castelló, València.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  ÚNICAMENT les persones físiques NO obligades a relacionar-se electrònicament amb les Administracions Públiques (article 14.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions públiques), que vulguen presentar de manera presencial una sol·licitud de celebració d'acte de conciliació davant el SMAC competent, com a requisit previ a la via judicial laboral.

  La presentació de sol·licituds de celebració d'acte de conciliació per part de professionals col·legiats, sindicats i, en general, qualsevol altre subjecte obligat a relacionar-se electrònicament amb les Administracions Públiques, ha de realitzar-se a través del tràmit telemàtic habilitat a aquest efecte, l'enllaç directe al qual està disponible en l'apartat "Enllaços" del present tràmit.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  No es requereix presentar documentació.

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  Per a sol·licitar cita prèvia ha d'accedir a l'adreça d'internet indicada a continuació i, després d'això, conservar el resguard amb les dades d'aquesta.

  Una vegada acudisca a la seua cita en el dia i hora sol·licitat, uns minuts abans, simplement haurà d'identificar-se davant el personal funcionari de registre del SMAC que corresponga.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar sense certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=CITA_PREVIA&version=2&login=a&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=21062

  Inici
 • Informació complementària

  a) Adreça de correu electrònic per a atendre incidències informàtiques: generalitat_en_red@gva.es
  (Només per a aquest tipus d'incidències)


  b) Adreces de correu electrònic de les Seccions del SMAC de cada Servei Territorial en les quals s'atendran els dubtes o consultes relacionades amb el contingut d'aquest tràmit (que NO siguen informàtiques):

  - ALACANT (Sales d'Alacant, Elx o Benidorm): smacalicante@gva.es

  . Sala d'Alcoi: smacalcoi@gva.es

  - CASTELLÓ: smaccastello@gva.es

  - VALÈNCIA: smacvalencia@gva.es

  Enllaços

  Conciliació laboral prèvia a la via judicial davant el Servei de Mediació, Arbitratge i Conciliació (SMAC). Treball.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Instrucció de 28 de juliol de 2021, de la directora general de Treball, Benestar i Seguretat Laboral sobre la tramitació de les conciliacions laborals dels serveis administratius de mediació, arbitratge i conciliació de les direccions territorials de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball (DOGV núm. 9145, de 06/08/2021).

  Llista de normativa

  Vegeu Instrucció de 28 de juliol de 2021

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.