Aportació de documentació en el procés obert d'ajudes a persones joves altament qualificades per a la preparació de proves selectives per a l'accés a la carrera judicial i fiscal, al cos de lletrats de l'Administració de justícia, al cos de mèdics forenses i al cos de gestió processal i administrativa.

Conselleria de Justícia i Interior

Codi SIA: 2894909
|
Codi GVA: 22746
Descarregar informació
Temini tancat
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Procediments relacionats
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Aquest tràmit té com a objecte possibilitar l'aportació per via telemàtica de la documentació acreditativa del compliment dels requisits i mèrits al·legats en la sol·licitud (obligatòriament haurà de presentar-se la documentació indicada en la convocatòria de 22 de juny de 2023 en el seu dispose...

Saber més
Terminis
Sol·licitudTemini tancat

A qui va dirigit

Ciutadania
Persones interessades

Les persones relacionades en els llistats d'autobaremació publicats en la seu electrònica o portal institucional de la Generalitat en internet (https://sede.gva.es) i en la web de la conselleria de justícia en l'apartat corresponent...

Saber més
Requisits

1. Aparéixer en el llistat provisional d'autobaremació publicat mitjançant el referit Acord de 12 de juliol de 2023 de la Comissió Avaluadora.

 

2. La persona interessada haurà de disposar de signatura electrònica avançada: DNIe (DNI electrònic), certificats de la FNMT (Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre) i amb els certificats de persona jurídica, empleat públic o persona física emesos per l'ACCV (Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana). També s'admetran tots els certificats reconeguts inclosos en la Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació (TSL) establits a Espanya, publicada en la seu electrònica del Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme.

Més informació en https://sede.gva.es/es/sede_certificados

Li recomanem que comprove la validesa del certificat en la següent adreça:

https://valide.redsara.es/valide/inicio.html

 

Si no supera la validació del certificat, haurà de posar-se en contacte amb l'organisme emissor d'aquest.

 

En el cas de presentar un certificat digital de persona física i actuar en representació d'una altra persona (física o jurídica), s'haurà d'inscriure prèviament en el Registre de Representants davant la Generalitat Valenciana per a la realització de tràmits per via telemàtica.

 

La informació relativa a aquest Registre està disponible: en

https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=17168&version=amp i en

http://www.accv.es/ciudadanos/registro-de-representantes

Com es tramita

Procés de tramitació
L'aportació de documentació mitjançant aquest tràmit NOMÉS pot realitzar-se DE MANERA TELEMÀTICA. Punxant en l'enllaç directe que acaba d'indicar-se accedirà al tràmit telemàtic, que li permetrà emplenar el formulari web de sol·licitud d'aportació, annexar a continuació la documentació que...
Saber més

Sol·licitud

Termini
Temini tancat

Es concedeix un termini de 10 dies hàbils.

Data d'inici: 14/07/2023

Data de fi: 27/07/2023 (tots dos inclusivament)

Documentació
Obligatòriament s'haurà de presentar a través del tràmit telemàtic habilitat a aquest efecte la documentació exposada en la base reguladora setena, apartat 4 de la convocatòria de 22 de juny de 2023 en el seu dispose seté, apartat 4 de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública....
Saber més