Autorització de persones o entitats especialitzades que pretenguen desenvolupar l'activitat d'auditoria del sistema de prevenció de les empreses.Treball

Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació

Codi SIA: 210878
|
Codi GVA: 1242
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

L'auditoria, com a instrument de gestió que ha d'incloure una avaluació sistemàtica, documentada i objectiva de l'eficàcia del sistema de prevenció, haurà de ser realitzada d'acord amb les normes tècniques establides o que puguen establir-se i tenint en compte la informació rebuda dels...

Saber més
Terminis
Sol·licitudTermini obert
Observacions

CONDICIONS MÍNIMES PER A L'AUTORITZACIÓ DE PERSONES O ENTITATS ESPECIALITZADES QUE PRETENGUEN DESENROTLLAR ACTIVITATS D'AUDITORIA DEL SISTEMA DE PREVENCIÓ DE LES EMPRESES: 1. Les persones o entitats especialitzades que pretenguen desenrotllar l'activitat d'auditoria del sistema de prevenció de...

Saber més
Normativa
 • Llei 31/1995, de 8 de novembre, del cap de l'Estat, de Prevenció de Riscos Laborals (BOE núm. 269, de 10/11/1995).
 • Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, del Ministeri de Treball i Afers Socials, pel qual s'aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció (BOE núm....
 • Orde de 27 de juny de 1997, del Ministeri de Treball i Afers Socials, per la qual es desplega el Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual...

A qui va dirigit

Ciutadania
Empreses

Com es tramita

Procés de tramitació
1. Una vegada rebuda la sol·licitud assenyalada en l'article 33 del Reglament dels Servicis de Prevenció i en l'article 9 de l'Orde TIN/2504/2010, de 20 de setembre, l'autoritat laboral del lloc on radiquen les instal·lacions principals de la persona o entitat especialitzada que pretenga...
Saber més

Sol·licitud

Termini
Termini obert

Durant tot l'any.

Documentació
Les persones o entitats especialitzades que pretenguen desenrotllar l'activitat d'auditoria del sistema de prevenció de les empreses hauran de presentar davant de l'autoritat laboral competent del lloc on radiquen les seues instal·lacions principals la documentació següent: - Sol·licitud...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
1. La presentació telemàtica de la sol·licitud i de la documentació requerida es realitzarà MITJANÇANT EL CORRESPONENT TRÀMIT TELEMÀTIC, l';enllaç directe del qual s';ha indicat abans. Per a accedir-hi telemàticament, cal disposar d';un sistema de signatura electrònica reconeguda o qualificada i...
Saber més
Presencial

- En els registres dels òrgans administratius als quals es dirigisquen o davant de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en este últim...

Saber més

On dirigir-se

Resolució

Obligacions
MANTENIMENT DE LES CONDICIONS D'ACREDITACIÓ: 1. Les persones o entitats especialitzades hauran de mantindre, en tot moment, els requisits necessaris per a desenrotllar l'activitat d'auditoria del sistema de prevenció de les empreses establits en el Reglament dels Servicis de Prevenció i en les...
Saber més
Observacions

Contra la resolució expressa o presumpta de l'autoritat laboral podrà interposar-se un recurs d'alçada en el termini d'un mes davant de l'òrgan superior jeràrquic corresponent.

Òrgans resolució
Sancions
Vegeu el manteniment de condicions d'acreditació que figuren a continuació.