Detall de Procediment

Aportació o esmena de documentació de subvencions als partits polítics, federacions, coalicions i agrupacions d'electors.

Codi SIA: 2842913
Codi GUC: 22232
Organisme: CONSELLERIA DE JUSTÍCIA, INTERIOR I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA
Termini de sol·licitud: Termini obert
  • Informació bàsica

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Objecte

L'aportació de documentació: 1. Relativa a la subvenció anual no condicionada a partits polítics, federacions, coalicions i agrupacions d'electors, per a atendre despeses de funcionament, d'acord amb el que es preveu en el Capítol XVI de la Llei 14/2007, de 26 de desembre, de la Generalitat, de mesures fiscals, gestió administrativa, financera i d'organització de la Generalitat. 2. Relativa a la subvenció prevista en la Llei 1/1987, de 31 de març, Electoral Valenciana, concernent a despeses electorals.

Requisits

Per a poder aportar documentació mitjançant aquest tràmit telemàtic és necessari: Haver rebut un requeriment d'aportació o d'esmena de documentació per part de l'òrgan competent per a gestionar les subvencions autonòmiques anuals i les corresponents per despeses electorals de les formacions polítiques. O bé, aportar documentació necessària per a la gestió de la subvenció.

Interessats

Partits polítics, federacions, coalicions i agrupacions d'electors, beneficiaris de subvencions del Consell objete d'aquest tràmit.

Normativa del procediment

Termini

Si s'ha rebut un requeriment, la documentació haurà d'aportar-se en el termini que s'haja establit en aquest requeriment. En qualsevol altre cas, l'aportació es podrà realitzar en tot moment.

Documentació

Es presentarà l'escrit d'al·legacions al text acompanyat de la documentació que es considere oportuna.

Forma presentació

Telemàtica
La presentació s'efectuarà exclusivament per via telemàtica mitjançant el procediment electrònic ( https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=22232&version=amp)

On consultar dubtes sobre el tràmit

Informació tramitació

Únicamente por vía telemática

òrgans de tramitació

Organismes

Òrgans resolució

Organismes