Butlletí de Novetats PROP

Butlletí de Novetats PROP

Subscripció al Butlletí de Novetats

A més de consultar la informació en aquest portal web, també pots rebre informació sobre tràmits i serveis i/o ofertes d'ocupació pública de la Generalitat, d'una forma senzilla i gratuïta a través del Butlletí de Novetats.
A través d'aquest servei rebràs qualsevol novetat que es publique, un correu electrònic amb les últimes novetats de tràmits i serveis i/o ofertes d'ocupació pública. Si tens problemes amb l'alta o la baixa del butlletí, per favor, posa't en contacte amb novedades_prop@gva.es
 
Els serveis als quals pots accedir:
 

Política de protecció de dades d'acord amb el nou Reglament general sobre protecció de dades (RGPD) de la Unió Europea

Les dades de caràcter personal que ens proporcioneu seran tractades per la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, com a responsable del tractament d'aquest fitxer, per a incloure-vos en la base de dades de Novetats Prop d'Ocupació Pública, o Tràmits i Serveis.

No s'utilitzaran les dades per a cap altra finalitat, i no se cediran a terceres persones, excepte per imperatiu legal o mandat judicial.

Podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició, portabilitat i oblit davant aquesta mateixa Conselleria, i també reclamar, si escau, davant l'autoritat de control en matèria de protecció de dades, especialment quan no hàgeu obtingut satisfacció en l'exercici dels vostres drets.

Informació addicional sobre tractament de dades personals

Podeu donar-vos directament de baixa del Butlletí de Novetats Prop, en aquesta mateixa pàgina web.

En qualsevol cas, si voleu exercir el vostre dret d'accés, rectificació, supressió o limitació del tractament, podeu fer-ho des de l'enllaç següent:

Exercici del dret d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició, portabilitat, supressió i limitació del tractament i respecte de les vostres dades personals registrades en la Generalitat

 

 

D'acord amb l'article 7 del DECRET 191/2014, de 14 de novembre, del Consell, pel qual es regula l'atenció a la ciutadania, el registre d'entrada i eixida d'escrits i l'ordenació de les oficines de registre en l'Administració de la Generalitat: Les informacions i orientacions que emeta el sistema d'atenció a la ciutadania seran clares i comprensibles. A més, no originaran drets ni expectatives de dret a favor de les persones sol·licitants ni de tercers i no podran lesionar drets ni interessos legítims dels interessats o altres persones. La informació facilitada no podrà invocar-se a l'efecte de la interrupció o suspensió de terminis, caducitat o prescripció, ni servirà d'instrument formal de notificació en l'expedient.