Visualització de contingut web

Butlletí de Novetats PROP

Subscripció al Butlletí de Novetats

El Butlletí de Novetats és una forma senzilla i gratuïta d'estar al corrent de les últimes novetats de la Generalitat. Amb aquest servei podreu rebre cada dia un correu electrònic amb les últimes novetats de tràmits i serveis i ofertes ocupació pública.

Per a subscriure-vos a aquest servei només heu de fer clic en el següent enllaç Subscripció al Butlletí de Novetats.

Si, pel contrari, ja hi esteu subscrit i voleu consultar els temes a què esteu subscrit o donar-vos de baixa el servei, podeu fer-ho en els enllaços següents:

Consulta dels temes subscrits en el Butlletí de Novetats.

Baixa del Butlletí de Novetats.

Política de protecció de dades d'acord amb el nou Reglament general sobre protecció de dades (RGPD) de la Unió Europea

Les dades de caràcter personal que ens proporcioneu seran tractades per la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, com a responsable del tractament d'aquest fitxer, per a incloure-vos en la base de dades de Novetats Prop d'Ocupació Pública, o Tràmits i Serveis.

No s'utilitzaran les dades per a cap altra finalitat, i no se cediran a terceres persones, excepte per imperatiu legal o mandat judicial.

Podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició, portabilitat i oblit davant aquesta mateixa Conselleria, i també reclamar, si escau, davant l'autoritat de control en matèria de protecció de dades, especialment quan no hàgeu obtingut satisfacció en l'exercici dels vostres drets.

Informació addicional sobre tractament de dades personals

Podeu donar-vos directament de baixa del Butlletí de Novetats Prop, en aquesta mateixa pàgina web.

En qualsevol cas, si voleu exercir el vostre dret d'accés, rectificació, supressió o limitació del tractament, podeu fer-ho des de l'enllaç següent:

Exercici del dret d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició, portabilitat, supressió i limitació del tractament i respecte de les vostres dades personals registrades en la Generalitat