Oficines PROP

A partir del dilluns 1 de juny l'atenció en les Oficines PROP es realitzarà 

EXCLUSIVAMENT PER CITA PRÈVIA

La cita prèvia es podrà sol·licitar electrònicament o telefònicament cridant al telèfon 012 (963 866 000)

Oficines PROP

Oficines PROP GVA - Guía PROP

QUÈ PUC FER EN EL SERVICI D'ATENCIÓ PRESENCIAL OFICINES PROP?

El sistema d'informació PROP consisteix en una xarxa d'oficines PROP geogràficament distribuïdes per a facilitar informació sobre tràmits o procediments de la Generalitat i sobre ocupació pública des de la perspectiva d'una administració eficient orientada als ciutadans i ciutadanes de la Comunitat Valenciana.

L'horari general d'atenció al públic i registre és:

 • De dilluns a divendres: De 09.00 h a 14.30 h.
 • Setmana de festes locals: De 09.00 h a 14.00

Els dijous es presta el servei de registre de documents des de les 14.30 fins a les 19 hores. Aquest registre de guàrdia (*) es realitzarà en les oficines PROP següents:

 • Alacant: Churruca, 29
 • Castelló: Germans Bou, 47
 • València: Gregorio Gea, 27 (PROP I)

(*) No obstant això, des del 15 de maig al 15 d'octubre, tots dos inclusivament, i en els períodes de vacances escolars de Nadal i Pasqua, el registre de guàrdia no estarà operatiu.

Revise l'horari concret de cada oficina.

Les oficines Prop presten els serveis següents:

 • Faciliten als ciutadans informació general sobre qualsevol tràmit o procediment que puga o haja de realitzar-se davant de l'Administració de la Generalitat, com també sobre les ofertes d'ocupació pública..
 • Faciliten de forma gratuïta impresos oficials per a iniciar o realitzar tràmits o procediments de manera que aquests puguen completar-se en una sola visita.
 • Informació sobre l'estat de tramitació d'expedients relacionats amb subvencions de plans d'habitatge, targetes de transport, càlcul de l'impost de transmissions de vehicles.
 • Informen sobre l'organització, les competències, l'adreça, el telèfon, el fax i l'adreça electrònica de les unitats administratives de la Generalitat, com també sobre els horaris d'atenció i el registre de documents.
 • Organitzen, a través d'un sistema informatitzat, l'assignació de torns d'atenció de manera que es minimitza el temps d'espera i es garanteix l'encaminament correcte dels ciutadans a qualsevol de les unitats administratives autonòmiques i, si és el cas, municipals, que es troben ubicades en l'oficina.
 • Faciliten als ciutadans i ciutadanes, a través del registre municipal instal·lat en l'oficina mateixa, la presentació i el registre dels documents dirigits a la Generalitat, a l'Administració de l'Estat o a l'ajuntament en què es troba.
 • Consulta del Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

La informació que faciliten les oficines Prop es troba també disponible a través del telèfon 012 o del web (Guia PROP).

Les ESTADÍSTIQUES D'ACCÉS obtingudes ens mostren l'evolució des de la implantació el 1996.

Relació d'oficines PROP

Continuació Oficines PROP

ALACANT

 1. Alacant (Churruca) : C. Churruca, 29 - 03003
 2. Alacant (Rambla): Rambla Méndez Núñez, 41 - 03002
 3. Alcoi: C. Sant Llorenç, 2 - 03801
 4. Benidorm (Foietes): Foietes - Colonia de Madrid, Av. Beniardá, 61 - 03502
 5. Dènia: Pl. Constitució, 10 - 03700
 6. Elda: Pl. Constitució, 1 - 03600
 7. Elx: Pl. de la Mercé, 5 - 03202
 8. Orihuela: C. López Pozas, s/n - 03300
 9. Torrevieja: Pl. de la Constitució - 03181

CASTELLÓ

 1. Castelló de la Plana (Germans Bou): Av. Germans Bou, 47 - 12003
 2. Castelló de la Plana (Major): C. Major, 76 - 12001
 3. Morella: C. Segura Barreda, 28 - 12300
 4. Segorbe: Pl. del Almudín, 1 - 12400
 5. Vila-real: C. Josep Ramón Batalla, 38 - 12540
 6. Vinaròs: Plaça de Jovellar, 2 - 12500

VALENCIA

 1. Alzira: Pl. Casassús, 1 - 46600
 2. Gandia: Avda. República Argentina, 28 - 46702
 3. Llíria: Pl. Major, 1 - 46160
 4. Ontinyent: C. Mayans, 19 - 46870
 5. Requena: Pl. Consistorial, 2 - 46340
 6. Sagunt: Camí Reial, 65-67 - 46500
 7. Sagunt-Port: Pl. Ramón de la Sota, s/n - 46520
 8. València (PROP I): C. Gregori Gea, 27 - 46009
 9. València (PROP 9 d'Octubre) : C. de la Democràcia, 77. Ciutat Adva. 9 D'Octubre -Edifici A - 46018
 10. València (CIGÜEÑA): Passeig de l' Albereda, 16 - 46010
 11. Xàtiva: Albereda Jaume I, 35 - 46800

COMPROMISOS DE QUALITAT AMB ELS CIUTADANS

Algunes d'estes oficines disposen de Carta de Servicis, que va ser aprovada pel DECRET 2/2003, de 7 de març, del president de la Generalitat, pel qual s'aprova la Carta de Servicis de les oficines Prop de Vinaròs, Vila-real, Sagunt, Xàtiva, Ontinyent i Benidorm (DOGV 4462 - 18/03/03).

1. Compromisos de qualitat amb els ciutadans i ciutadanes

2. Rapidesa, eficàcia i fiabilitat

 • L'oficina Prop facilitarà informació general sobre procediments de l'administració de la Generalitat en el mateix moment en què siga demandada pel ciutadà o la ciutadana. En el cas de no poder disposar de la informació en eixe moment, l'oficina Prop la remetrà dins del següent dia hàbil, de la forma que trie el ciutadà o ciutadana, bé per telèfon, fax, correu ordinari o correu electrònic.
 • El temps mitjà d'espera per a ser atés per a realitzar consultes d'informació general sobre procediments de la Generalitat o ocupació pública serà inferior a 9 minuts.

3. Comoditat i disponibilitat

 • L'organització de les visites es realitzarà respectant l'orde d'entrada per mitjà d'un sistema informàtic dotat de pantalles d'anunci de torn.
 • L'oficina disposarà dels impresos i els formularis necessaris per a la realització de tràmits de procediments de la Generalitat. L'oficina remetrà gratuïtament els impresos al domicili del ciutadà o ciutadana en cas de no disposar-ne durant la visita.
 • L'oficina disposarà de fotocopiadores d'ús públic.

4.Transparència

 • L'oficina Prop es compromet a respondre les queixes i els suggeriments dels ciutadans i ciutadanes en un termini màxim de 15 dies des de la data de la seua presentació.
 

TAULA D'INDICADORS. MESUREM LA QUALITAT

ÀREA DE COMPROMÍS INDICADORS ASSOCIATS VALORS OBJECTIUS
RAPIDESA, EFICÀCIA I FIABILITAT Informació facilitada en un termini inferior a 24 hores. 100%
Temps mitjà d'espera. Inferior a 9 minuts
COMODITAT I DISPONIBILITAT Disponibilitat del sistema de gestió de visites. 99%
Disponibilitat del servici de fotocòpies. 100%
TRANSPARÈNCIA Queixes i suggeriments contestats en termini 100%