Oficines PROP

A partir del dilluns 1 de juny de 2020 l'atenció en les Oficines PROP es realitzarà 

EXCLUSIVAMENT PER CITA PRÈVIA

La cita prèvia es podrà sol·licitar electrònicament o telefònicament cridant al telèfon 012 (963 866 000)

Oficines PROP

Oficines PROP GVA - Guía PROP

QUÈ PUC FER EN EL SERVICI D'ATENCIÓ PRESENCIAL OFICINES PROP?

El sistema d'informació PROP consisteix en una xarxa d'oficines PROP geogràficament distribuïdes per a facilitar informació sobre tràmits o procediments de la Generalitat i sobre ocupació pública des de la perspectiva d'una administració eficient orientada als ciutadans i ciutadanes de la Comunitat Valenciana.

L'horari general d'atenció al públic i registre és:

 • De dilluns a divendres: De 09.00 h a 14.30 h.
 • Setmana de festes locals: De 09.00 h a 14.00

Revise l'horari concret de cada oficina.

Les oficines Prop presten els serveis següents:

 • Faciliten als ciutadans informació general sobre qualsevol tràmit o procediment que puga o haja de realitzar-se davant de l'Administració de la Generalitat, com també sobre les ofertes d'ocupació pública..
 • Faciliten de forma gratuïta impresos oficials per a iniciar o realitzar tràmits o procediments de manera que aquests puguen completar-se en una sola visita.
 • Informació sobre l'estat de tramitació d'expedients relacionats amb subvencions de plans d'habitatge, targetes de transport, càlcul de l'impost de transmissions de vehicles.
 • Informen sobre l'organització, les competències, l'adreça, el telèfon, el fax i l'adreça electrònica de les unitats administratives de la Generalitat, com també sobre els horaris d'atenció i el registre de documents.
 • Organitzen, a través d'un sistema informatitzat, l'assignació de torns d'atenció de manera que es minimitza el temps d'espera i es garanteix l'encaminament correcte dels ciutadans a qualsevol de les unitats administratives autonòmiques i, si és el cas, municipals, que es troben ubicades en l'oficina.
 • Faciliten als ciutadans i ciutadanes, a través del registre municipal instal·lat en l'oficina mateixa, la presentació i el registre dels documents dirigits a la Generalitat, a l'Administració de l'Estat o a l'ajuntament en què es troba.
 • Consulta del Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

La informació que faciliten les oficines Prop es troba també disponible a través del telèfon 012 o del web (Guia PROP).

Relació d'oficines PROP

Continuació Oficines PROP

ALACANT

 1. Alacant (Churruca) : C. Churruca, 29 - 03003
 2. Alacant (Rambla): Rambla Méndez Núñez, 41 - 03002
 3. Alcoi: C. Sant Llorenç, 2 - 03801
 4. Benidorm (Foietes): Foietes - Colonia de Madrid, Av. Beniardá, 61 - 03502
 5. Dènia: Pl. Constitució, 10 - 03700
 6. Elda: Pl. Constitució, 1 - 03600
 7. Elx: Pl. de la Mercé, 5 - 03202
 8. Orihuela: C. López Pozas, s/n - 03300
 9. Torrevieja: Pl. de la Constitució - 03181

CASTELLÓ

 1. Castelló de la Plana (Germans Bou): Av. Germans Bou, 47 - 12003
 2. Castelló de la Plana (Major): C. Major, 76 - 12001
 3. Morella: C. Segura Barreda, 28 - 12300
 4. Segorbe: Pl. del Almudín, 1 - 12400
 5. Vila-real: C. Josep Ramón Batalla, 38 - 12540
 6. Vinaròs: Plaça de Jovellar, 2 - 12500

VALENCIA

 1. Alzira: Pl. Casassús, 1 - 46600
 2. Gandia: Avda. República Argentina, 28 - 46702
 3. Llíria: Pl. Major, 1 - 46160
 4. Ontinyent: C. Mayans, 19 - 46870
 5. Requena: Pl. Consistorial, 2 - 46340
 6. Sagunt: Camí Reial, 65-67 - 46500
 7. Sagunt-Port: Pl. Ramón de la Sota, s/n - 46520
 8. València (PROP I): C. Gregori Gea, 27 - 46009
 9. València (PROP 9 d'Octubre) : C. de la Democràcia, 77. Ciutat Adva. 9 D'Octubre -Edifici A - 46018
 10. València (CIGÜEÑA): Passeig de l' Albereda, 16 - 46010
 11. Xàtiva: Albereda Jaume I, 50 - 46800

COMPROMISOS DE QUALITAT AMB ELS CIUTADANS

Algunes d'estes oficines disposen de Carta de Servicis, que va ser aprovada pel DECRET 2/2003, de 7 de març, del president de la Generalitat, pel qual s'aprova la Carta de Servicis de les oficines Prop de Vinaròs, Vila-real, Sagunt, Xàtiva, Ontinyent i Benidorm (DOGV 4462 - 18/03/03).

1. Compromisos de qualitat amb els ciutadans i ciutadanes

2. Rapidesa, eficàcia i fiabilitat

 • L'oficina Prop facilitarà informació general sobre procediments de l'administració de la Generalitat en el mateix moment en què siga demandada pel ciutadà o la ciutadana. En el cas de no poder disposar de la informació en eixe moment, l'oficina Prop la remetrà dins del següent dia hàbil, de la forma que trie el ciutadà o ciutadana, bé per telèfon, fax, correu ordinari o correu electrònic.
 • El temps mitjà d'espera per a ser atés per a realitzar consultes d'informació general sobre procediments de la Generalitat o ocupació pública serà inferior a 9 minuts.

3. Comoditat i disponibilitat

 • L'organització de les visites es realitzarà respectant l'orde d'entrada per mitjà d'un sistema informàtic dotat de pantalles d'anunci de torn.
 • L'oficina disposarà dels impresos i els formularis necessaris per a la realització de tràmits de procediments de la Generalitat. L'oficina remetrà gratuïtament els impresos al domicili del ciutadà o ciutadana en cas de no disposar-ne durant la visita.
 • L'oficina disposarà de fotocopiadores d'ús públic.

4.Transparència

 • L'oficina Prop es compromet a respondre les queixes i els suggeriments dels ciutadans i ciutadanes en un termini màxim de 15 dies des de la data de la seua presentació.
 

TAULA D'INDICADORS. MESUREM LA QUALITAT

TAULA D'INDICADORS
ÀREA DE COMPROMÍS INDICADORS ASSOCIATS VALORS OBJECTIUS
RAPIDESA, EFICÀCIA I FIABILITAT Informació facilitada en un termini inferior a 24 hores. 100%
Temps mitjà d'espera. Inferior a 9 minuts
COMODITAT I DISPONIBILITAT Disponibilitat del sistema de gestió de visites. 99%
Disponibilitat del servici de fotocòpies. 100%
TRANSPARÈNCIA Queixes i suggeriments contestats en termini 100%